Keresztény vagy demokrata?

Hibaüzenet

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 517 sor).
  • Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 193 sor).
A lojalitás (nevezzük udvariasan így) megtermette gyümölcsét: Semjén Zsolt a KDNP elnöke lesz Orbán "Viktor! Viktor!" első sanchopanzája (miniszterelnök helyettes). Ez alkalomból a Heti Válasz című lap készített interjút a jeles férfiúval (2010. május 13.), aki - többek közt - az alábbiakat volt képes kipréselni magából:

/scharf_lothar2.jpg"A KDNP a legkiszolgáltatottabb kisebbség, a magzati korukat élő embertársaink legkövetkezetesebb képviselője, de nem az a dolguk, hogy politikai irrealitásokat követeljenek a Fidesztől. A társadalomra nem lehet ráerőltetni olyan törvényeket, amelyek nem találkoznak a közfelfogással és amelyeket ezért nem is lehet kikényszeríteni".

Aki még emlékszik arra, hogy 1992-ben a szintén KDNP-s Surján László népjóléti miniszter volt az abortusz törvényként elhíresült 1992. évi LXXIX. törvény a "magzati élet védelméről" címet viselő szörnyedvény előterjesztője (Orbán Viktor és a Zsidesz színe-virága pedig lelkes támogatója), annak nem okoz különösebb meglepetést a fenti mondat. Nincs új a nap alatt. A KDNP önálló pártként már szinte csak jelképesen létezik, önálló arculata és célja abban merül ki, hogy a keresztény és nemzeti gyökerekkel elhanyagolható mértékben rendelkező Zsideszt némi keresztény mázzal öntse le, lenyomva az emberek torkán, hogy a keresztény-nemzeti oldalon nincs élet a Zsideszen kívül. A parlamenti választások eredményét látva megállapíthatjuk, hogy e marketing-fogás tökéletesen bevált: a pártszövetség a képviselői helyek 2/3-át mondhatja magáénak, s büszkén tetszeleg a "jobboldali", "keresztény-konzervatív", "nemzeti" szerepben.

De mitől is keresztény ez a díszes társaság? Megígérték, hogy az egyházi fenntartású iskoláknak nagyobb állami támogatást adnak (ami jog szerint amúgy is járna, ígérgetés nélkül), melynek reményében az egyházak buzgón támogatták a Zsidesz kampányát (csak éppen azt nem mondták ki, hogy "szavazz a Fideszre"). Egyesek úgy gondolják, hogy ez a kereszténység. Aki pénzt ígér az egyházaknak, az bizonyosan nagyon jó keresztény kell, hogy legyen. Ezt mi inkább simóniának (lelki javak adás-vételének) neveznénk. Ettől még senki nem lesz jobb ember. Hogy milyen viszonyban van a Zsidesz-KDNP az egyház tanításával, azt a fent idézett mondat fejezi ki a legjobban. A Katolikus Egyház már az ókortól kezdve halálos bűnnek tartotta az abortuszt. "Ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után" -szól hozzánk húsz évszázad távlatából a tizenkét apostol tanítása (Didakhé 2, 2). Ez a tanítás a mai napig nem változott, ugyanis az egyháznak nem "modernizálnia" kell a változtathatatlan örök igazságokat, hanem megőriznie és továbbadnia. Ugyanis ez a dolga. A Hittani Kongregáció Donum vitae instrukciójában (1988) ezt olvashatjuk: "Amikor a polgári törvény az emberek egy csoportjától elveszi azt az oltalmat, melyet a törvénynek nyújtania kell, az állam e tettével tagadja minden polgárának törvény előtti egyenlőséget. Amikor az állam nem alkalmazza erejét mindenki — leginkább a gyöngébbek — jogainak védelmére, meginognak a jogállam alapjai. (...) A magzatot a fogantatás pillanatától megillető tiszteletből és védelemből következik, hogy a törvénynek megfelelő büntetéssel kell válaszolnia a magzat jogainak bármely szándékos megsértésére." Ezt az álláspontot tükrözi az Egyházi Törvénykönyv is, amikor az 1398. kánon a magzatát elhajtó nőt, az elkövető orvost illetve mindenkit, aki segédkezik a tett elkövetésében, önmagától beálló kiközösítéssel sújt. XVI. Benedek pápa 2007-ben a magzatelhajtást legalizáló mexikói parlamentre utalva kijelentette, hogy az ilyen törvényt alkotók is kiközösítés alá esnek (lévén magzatelhajtásban segédkezők, akik megteremtik a jogi kereteket ahhoz, hogy a nő elpusztíthassa gyermekét). Ebből egyenesen következik, hogy mindaz, aki a fenti gyalázatos jogszabály (amely "válsághelyzetre" hivatkozva gyakorlatilag korlátlanul engedélyezi az abortuszt) megalkotásában segédkezett, azt megszavazta, ki van közösítve (ha esetleg katolikus). Ez a kiközösítés "önmagától beálló", tehát nem kell senkinek kimondani (amúgy sem akadna a szervilis felső klérus közt egy sem, aki meg merné tenni), a bűn elkövetésének pillanatában érvénybe lép.

T/ratyiparos.jpgény, hogy a fenti tanítás "nem találkozik a közfelfogással", így egy demokrata számára elfogadhatatlan. Demokráciában ugyanis nem léteznek abszolút értékek, megkérdőjelezhetetlen igazságok (a HolocaustTM-vallást leszámítva, persze), az a jó és igaz, amit a többség elfogad. Ha a "közfelfogás" azt mondja, hogy az abortusz jó, akkor egy demokrata számára az csak valami nagyon pozitív dolog lehet, akárcsak az eutanázia. A - valóban - keresztény ember számára viszont a fenti kijelentés elfogadhatatlan. Mi ugyanis hisszük és valljuk, hogy vannak abszolút, minden korra és kultúrára érvényes (kinyilatkoztatott, de józan ésszel is belátható) igazságok és erkölcsi normák, amelyeket az isteni tekintély szentesít, s amelyeket semmilyen "közfelfogás" vagy demokratikus bohóckodás nem helyezhet hatályon kívül. Végezetül egy újabb bölcsesség a jeles "keresztény" politikustól: "Nem ellenzem mereven, hogy a meleg pároknak is legyen valamilyen jogintézményük. (Heti Válasz, 2010. május 13.)".

Mi igen.

Domokos Endre János

Hozzászólások