Ahol a hatalom van

A nemzeti oldalon mindig is találgatás témája volt, hogy kik irányítják az országot, esetleg a világot. Rengeteg elmélet felmerült már. A legismertebbek közé tartoznak a szabadkőművesek, az illuminátus, a nemzetközi bankrendszerek, és rengeteg más vélt vagy valós szerveződés mögött sejtették a hatalom valódi birtokosait, és a világ eseményeinek irányítóit. De tulajdonképpen hol találjuk a valódi hatalmat?

Semmilyen körülmények között nem lehet tényként kezelni, hogy a világot bárkik is irányítják. A világ eseményeinek az alakulásait nem lehet irányítani. Az emberi viselkedés az emberek közti konfliktusok kialakulását nem lehet megtervezni, végrehajtani meg pláne nem. Annyira komplex a világ és az emberi természet, hogy lehetetlenség mások akaratát és tetteit irányítani. Befolyásolni már sokkal inkább.

Az már egy valóságosabb elmélet, hogy a világ politikai és gazdasági hatalmának túlnyomó részét birtoklók manipulálják a világ eseményeit, amivel igyekeznek a saját érdekeiket vagy köreik érdekeit a megfelelő mederbe terelni. Ez már egy hihetőbb és valóságosabb konstrukció.

Hagyjuk az esztelen elméleteket és az X-aktás példákat, hogy a világot irányító zsidók New Yorkban, egy lakásban füstfelhőben döntik el, hogy melyik turbó magyar nemzetit hallgatják le egy kocsmában, aki részegen az ősmagyar történelemről tart kiselőadást. Akik ilyen elméletekben hisznek, igyekeznek saját tevékenységüket és személyüket felnagyítani annak érdekében, hogy tevékenységük komolysága, és a nemzet megmentésére tett erőfeszítései igazolást nyerjenek.

A valóság az, hogy a különböző érdekcsoportok vezetői (Nem tudjuk kik azok, ne is nevesítsük őket!) a saját lobbierejüket felhasználva a saját érdekeltségeiket úgy irányítják, hogy az valamilyen hatást váltson ki, aminek az eredménye számukra pozitív.

Egy egyszerű példa:

A nemzetközi pénzpiac fontosabb szereplői kitalálnak egy új hitelezési csomagot, ami számukra igen kedvező feltételekkel jár és a hitelt felvevők számára is vonzó lehet. Ezt a csomagot piacra dobják és megfelelő reklámmal elérik a kívánt eredményt vagyis, magas profit, alacsony kockázat.

Konklúzió:

Ezek a piaci szereplők a saját maguk által kreált pénzügyi csomag révén extraprofitra tehetnek szert ugyanolyan kockázattal vagy konstrukciótól függően, kisebb kockázattal.

Magyarázat:

Egy ilyen helyzet esetén nem kell túllihegni egy sátánista-szabadkőműves összeesküvés elmélettel, hogy a nemzetközi zsidóság titkos szertartások során a magyarság eladósításával igyekeztek a magyarokban lévő magyar gént (nem vicc, terjed ilyen elmélet!) visszaszorítsák, amely veszélyes a zsidó fajra nézve. De mivel közvetlenül támadni nem lehet, ezért világszintűvé kell tenni az egész történetet.

Az ilyen és ehhez hasonló elméletek nem csak nevetségesek, de még ostobaságok is. A világ eseményeit először is nem egy 10 fős csoport találja ki. Másodszor, ne áhítsuk magunkat azzal, hogy mi vagyunk a világ közepe. Harmadszor, amíg ilyen értelmetlen elméletekkel állunk elő, addig persze, hogy a zsidóság az tesz velünk amit akar.

A zsidóság világot meghatározó szerepe nem abban rejlik, hogy ők az emberiség kiírtására törekszenek és minden céljuk a zsidó világ megteremtése. Aki kicsit is ismeri a világtörténelmet, tudhatja, hogy minden nagy birodalom attól (is) volt hatalmas, hogy másokat leigázott és rabigába hajtott. Az ellenségkép mindig is a legmeggyőzőbb eszköz volt arra, hogy egy adott népet összefogjon és tettekre sarkaljon. A zsidóknál sincs ez másképp. A híres zsidó összetartás abból fakad, hogy mindig életben kell tartani azt, hogy "minket mindenki utál".

A zsidó világhatalom nem a füstölő öltönyösökben rejlik. Egyszerűen a zsidó összetartás eredményeképpen a világban megtalálható zsidó politikusok, értelmiségiek, vállalkozók, mindenki, aki befolyással rendelkezik az összetartás jegyében, egymás törekvéseit segítik, amivel saját hasznukat is megtalálják. Mivel a zsidóság túlnyomó többsége, ha nem is minden téren, de nagy általánosságban "mindenki szekerét tolja" óhatatlanul is kialakul egy nemzetközi kapcsolatrendszer. Ez a kapcsolatrendszer eredményezi azt, hogy a zsidók bárhol a világon képesek saját érdekeiket képviselni. Ennyi. Nem több, nem kevesebb.

Tehát mi is a hatalom? A hatalom az, hogy egy bizonyos réteg képes arra, hogy valami magasabbnak gondolt eszme mögött felsorakozva tettekben is elérik a céljaikat. Erre mindent és mindenkit felhasználnak, akik ezt az érdeket hajlandóak tudatosan vagy tudtukon kívül szolgálni. A hatalom tehát az, hogy valakik elhitetik, hogy a mi "eszménk" olyan ami mindenkinek jó és mindenkinek szolgálnia kell azt, hisz az a közösség érdeke.

Mi hungaristák hasonlóan gondolkodunk. Bár hozzá kell tenni, eszmeiségünk nemes mivoltából fakadóan a keresztény erkölcsi elveket betartva tartjuk helyesnek a hatalmat. A hungarizmus az az emberek és társadalmak felett álló gondolatvilág, amely képes lehet egyesíteni a teljes magyarságot és valóban "mindenki szekerét együtt tolhatjuk". A Hungarista Mozgalom alapja tehát az eszmében rejlik. De ez az alap önmagában még nem elegendő.

A Mozgalom célja, hogy megtalálja és kialakítsa magának azt a közeget, azt a hatalmi konstrukciót, amely elég erős és szervezett ahhoz, hogy valóban ellenfele legyen azoknak a kapcsolati rendszereknek, akik az új évezredben önös céljaikat érvényesítik. Az egység, az eszmébe vetett hit, és az elszántság adja a magját annak a későbbi hatalmi struktúrának amely a hatalomátvétel elengedhetetlen eleme lesz.

Ehhez pedig egyetlen egy eszköz szükséges, az pedig a végtelen munka. Amennyiben a hungaristák nem hajlandók levetkőzni önző és gyenge emberi jellemvonásaikat és nem hajlandók az eszmének alárendelni saját képességeiket és erősségeiket, nem lesznek képesek elindulni azon az úton, amelynek az eredménye óhatatlanul is az, hogy valódi hatalmi struktúrát hoznak létre.

A szervezet, a pénz, a média, a propaganda ezek mind csak eszközök ahhoz, hogy a mozgalom a gyakorlatban is működtethesse hatalmi képességeit. Ezek az eszközök természetesen elengedhetetlenek, de nem mindegy, hogy a zsidók esetében az eszközöket szolgálják a zsidók, avagy a hungaristákat szolgálják az eszközök. Lényegi különbség, hogy az eszme a magasabb rendű, vagy a saját érdekeink?

A hungaristák hatalma az eszmeiségből árad. Ez a hatalom addig pusztán egy szó és semmi több, amíg a gyakorlatban a valóság nem kap valódi tartalmat. Ennek a megteremtése a legnehezebb feladata a mozgalomnak. Azonban ha a töretlen hit, elszántság és végtelen munka továbbra is megmarad, hamarosan azt lehet mondani, hogy a hungaristák megtalálják a módját annak, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket. Onnantól kezdve egy megállíthatatlan eseménylánc indul meg, amely végigsöpör a világon és egy valódi új korszak megteremtésének a lehetőségét adja a kezünkbe.

Miért állítom ezt ilyen határozottan? Mert a hit az eszménk tisztaságában és tökéletességében magasabb rendű, mint a kétely. Nincs is veszélyesebb annál, aki tudja, hogy igaza van. Lehet azt mondani, hogy semmi bizonyítéka nincs annak, hogy a hungarizmus az igazi eszmeiség. Az eszmét, amely évtizedeket túlél, annak szellemi alkotója és gyakorlati vezetőjének halála után, amely képes az időt is túlélni, azt hiszem nehéz kétségbe vonni.

Ne feledjétek testvérek! Vihar előtt mindig nagy a csend. Eljön az idő, mikor akkora vihart fogunk gerjeszteni, amit még nem látott a világ. És akkor, de csakis akkor megmutatjuk, hogy mi az a hatalom, amivel mi rendelkezünk. Akik kételkedtek, bánni fogják, hogy akkor és ott nem szálltak szembe vagy álltak mellénk.

Kitartás! Éljen a Győzelem!  

Csengeri Áron - Kitartás.net

Hozzászólások