Konferenciával ünnepeltük a 80. évfordulót

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

A Pax Hungarica Mozgalom budapesti csoportjának szervezésben szombaton ünnepi konferencia zajlott a Hungarista Mozgalom születésének 80. évfordulója alkalmából. Ezen a verőfényes koratavaszi napon szép számmal jelentek meg az érdeklődők, szimpatizánsok. A testvérek némi itallal és étellel is megvendégelték az előadások szüneteiben a résztvevőket. A rövid megnyitó után a nap első előadója Géresi Tamás történész testvérünk volt, aki a PHM miskolci csoportvezetője. Előadása a hungarista ideológia alapjait taglalta, azonban merőben új megközelítéssel találkozhattak a hallgatók ezen alkalommal. Elmondása szerint nem az volt a célja, hogy a Szálasi Ferenc által írt Út és Célból idézgessen. Sokkal mélyebbre ment. Előadása során kristálytisztán kiviláglott, hogy a hungarizmus egy szerves folyamat következménye, amely tökéletesen illeszkedik a másfélezer éves európai és magyar hagyományokhoz, melyek az organikus államszervezést tűzték ki célul. Időtállósága pedig abban keresendő és található meg, hogy az alapjaiban változhatatlan, azonban részleteiben változtatható, így mindenkor a magyar organikus államszervezés csúcspontját fogja jelenteni.

A második előadást Retkes Tamás író és történész testvérünk tartotta. A Hungarista Mozgalom történetét mutatta be. Külön kuriózum volt, hogy nem a már megszokott és sokszor kitárgyalt korszakot mutatta csak be, tehát 1945-tel nem ért véget a Mozgalom történetének felvázolása, hanem egészen 2015-ig bemutatta a hungarista szerveződések történetét: Szabó Albert, Ekrem-Kemál György, Győrkös István, a Magyar Nemzeti Arcvonal és a Pax Hungarica Mozgalom is szóba került. Előadása rendkívül változatos volt, különböző anekdotákkal tette színesebbé az elmondottakat.

Örömteli volt, hogy a két előadás után a közönség soraiból számos kérdés érkezett az előadók felé, akik készséggel meg is válaszolták ezeket. A következő és egyben utolsó napirendi pont pedig a kerekasztal-beszélgetés volt, ahol a jelenkori hungarista lehetőségekről beszélgettünk. Domokos Enre János, a PHM vezetője, és Lantos János, a PHM helyettes vezetője mellett helyet foglalt az asztalnál Géresi Tamás miskolci csoportvezető testvérünk is, és meglepetésvendégként, a hungarista egység jegyében az asztalnál üdvözölhettük a Magyar Nemzeti Arcvonal dombóvári csoportvezetőjét is. A legalább kétórás beszélgetés alatt számos téma felmerült. Retkes Tamás előző előadása végén jött egy kérdés, miszerint: ki a hungarista? Rögtön a beszélgetés elején a résztvevők erről beszélgettek. Domokos Endre János szerint „… a hungarizmus az egy identitásprogram. Tehát jogokat és kötelességeket foglal magába, és ahhoz, hogy magamat hungaristának tekinthessem, az egészet magaménak kell vallanom… Hungaristának lenni egy életfeladat, egy élethivatás… Az év 365 napján kell hungaristának lenni.”

Lantos János már nem csupán az egyénekre, hanem a szervezetekre vonatkozóan is kifejtette véleményét:

„Mindig abból kell kiindulni, hogy mi az emberi természet. Az a működőképes, ami minél inkább ehhez az emberi természethez igazodik és úgy, ahogy van a természethez és a teremtett világhoz. És Szálasin kívül is, előtte és utána is - más kérdés, hogy kifejtették-e vagy így nevezték-e, hogy hungarizmus, vagy nem – elmondták, hogy van egy hármassága az embernek. Keresi az abszolútumot, Istent, van egy természetes egoizmusa, és közösségbe szeretne integrálódni. És mivel ez a hármasság minden emberre jellemző, és mivel mi magyar emberek vagyunk, mi ezt a magyar érdek mentén kívánjuk megragadni… Tulajdonképpen, ha egy szervezet ezt a hármasságot figyelembe veszi, erre építkezik, akkor az elfogadható hungaristának, ha nem, akkor viszont nem, ez ilyen egyszerű.”

Szóba került a két szervezet aktuális helyzete, jelenlegi tevékenysége is. Az MNA dombóvári vezetője az Arcvonal újrarendeződését emelte ki, valamint elmondta, hogy „arra törekszünk, hogy akikkel lehet, megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki… A Baranya megyei PHM-csoporttal nagyon jó a viszony, már olyan szinten megy az együttműködés, mintha nem is két külön szervezethez tartoznánk. A legtöbb rendezvényt közösen szervezzük.”

Domokos Endre János pedig a Munkatörzs szervezéséről szólt néhány szót: „Egyfajta szellemi műhelyt próbálunk létrehozni. Felmértünk a lehetőségeinket, hogy mink van, milyen eszközökkel rendelkezünk ebben a pillanatban, és ezeket az eszközöket – értve itt elsősorban a testvéreknek a tudását, felkészültségét – próbáljuk minél hatékonyabban kihasználni. Ennek a Munkatörzs tulajdonképpen a szervezeti kerete. Kicsit fellengzősen szólva az a cél ezzel, hogy a hungaristák legyenek a nemzet lelkiismerete.”

A közönség soraiból ezúttal is érkeztek kérdések, az egyik éppen arra irányult, mi a Mozgalom álláspontja az orosz-ukrán konfliktusról. Azt gondoljuk, azon túl, hogy a kerekasztal résztvevői ezt kellőképpen meg is válaszolták, a legszívhezszólóbban és legtömörebben mégis a konferencia zárásaképpen R. Attila, a PHM budapesti csoportvezetője válaszolta meg ezt a kérdést. Felhívta a figyelmet egy, a magyar jezsuiták által szervezett gyűjtésre, amely a kárpátaljai magyar testvéreinket támogatja. Elmondta, az ukrán-orosz konfliktusban nekünk az kell legyen a lényeg, hogy ne akarják belerángatni a magyarokat, s innen, erről a helyről, amit meg tudunk tenni, azt meg is kell tennünk az ottani magyarokért! Ezért arra buzdított mindenkit, hogy lehetőségeinkhez képest mindenki támogassa a gyűjést. Azt gondoljuk mindenfajta hosszabb és mélyebb politikai, filozófiai értekezés nélkül ebben a gondolatban bennefoglaltatik a hungarizmus legmélyebb lényege, ahogyan indulónk sorai is szólnak; ...ha összefog most magyar a magyarral, győzelemre visz majd a nyilaskereszt!

Kitartás!

Éljen a Hungarista Mozgalom!

Kitartás.net

Hozzászólások