Cigánypasztoráció?

Ha hiszi, ha nem a kedves olvasó, ez nem mai bolondéria Szent Egyházunk berkeiben. Mi több – szintén ha hiszik, ha nem – még csak nem is a II. Vatikáni Zsinat nyomán keletkezett lelki perverzió. Igen, ez utóbbi kifejezéssel illetném azokat a püspököket, papokat, akik felvették a kesztyűt és lépten-nyomon a cigányok „lelki szükségletei (?)” iránt kötelezik el magukat. E témában bájolgással teli körleveleket gyártanak, prédikációikban bosszantják a híveket a kérdés irreális taglalásával, konferenciákat és klub-társalgásokat szerveznek, amelyre a hozzájuk hasonlóan gondolkodók a meghívottak. A „közhívő” pedig, aki netán még tapasztalt is lehet a téma realitásában, csak utólag értesül ezekről a szeánszokról – nehogy esetleg a helyszínen „szörnyű rasszista kérdéseket merészeljen feltenni”.

A probléma gyökere abból ered, hogy a püspökök és papok, vagy köréjük sereglett (tisztázatlan előéletű) civilek egytől-egyig gyenge képességekkel vannak megáldva (nem kell más, csak megnézni, meghallgatni a megnyilatkozásaikat). Ellenben rendkívüli módon keresik a népszerűséget, elismertséget, amelyet természetesen nem érdemelnének meg. (NB. az egyháziak népszerűsége eleve gyanús a mai világban, ahol csupa népszerűtlen dolgot kellene hirdetni.)

Mondjuk ki ismét bátran: kiagyalt magyarázatokkal legitimált lelki perverzióról van szó.

A jelenlegi Szentatya, sőt egyik elődje sem volt olyan mértékben aktív lelkipásztor, hogy találkozhatott volna a rideg valósággal. Tanulmányaik, max. 1-2 év káplánkodás, plébánoskodás, után teológiai tanárkodásuk, püspökségük idején a felszín csalóka képe tárult eléjük (búcsúkra zarándokló cigányokról, karizmatikus közösségekben megjelenő dekoratív cigánylányokról, a templomnak ajándékozott karvastagságú gyertyáról, szőnyegről tudnak), de arról nem, hogy egy-egy papjukat milyen inzultus éri pl. egy cigánytemetésen; nem is beszélve arról, amikor papjaikat legyilkolják a segélyezett cigányok. A búcsúra zarándokló cigányok ott helyben összevesznek a gazdag ebédet fogyasztván (mert mindig gazdag cigány megy oda, Mercedes-szel); a karvastagságú gyertya és a szőnyeg lopott holmi – nem is beszélve arról, hogy a búcsús tömeg a zsebtolvajlás Eldorado-ja.

Mosolyogtam, amikor az egyik görögkatolikus püspök néhány papjával kiköltözött egy hétre a cigányok közé. Vártam a lelkendező beszámolót, de nem leltem rá egyik médiumban sem. Más püspökök körlevelekben szólnak a „keresztény magatartásban mulasztó híveikhez”, celebrálnak szentmisét ilyen-olyan cigány-csoportnak, ölelgetik, segélyezik őket. Ismertem olyan papokat, akik semmit nem csináltak meg rendesen, de mindig mesterkedtek valami feltűnősködésen. Régi papi vicc szerint: hasonlítottak a Jó Istenhez, annyiban hogy láthatatlanok voltak (a plébánián); felfoghatatlanok (a prédikációban) és utolérhetetlenek (az autójukkal). Ezek mind megtalálták a cigánypasztorációban azt a szemétdombot, ahol ők lehetnek a kakasok. Hallatják is a hangjukat buzgón, de szavuk sincs a meggyötört, meglopott idős emberekhez, a meggyilkoltak családtagjaihoz.

Ó kérem, ha én is felölthetném a díszes – moszkvai pátriárkát is irigységbe hajszoló – görög ornátust, (ahogy a cigány mondja: díszbundát) vagy ékköves pásztorbottal döngetnék végig, vigyorogva, áldást (és kábítószerre, játék-automatára) pénzt osztva a cigánysoron, akkor biztosan sztár lennék az egyébként gyilkos és rabló, erőszakos és erkölcstelen – s főképpen babonás!!! – cigányok között. (Ne áltassuk magunkat: az ő vallásosságuk olykor a babona szintjét sem éri el, alulról.)

Eminenciás, Excellenciás és Főtisztelendő Hierarchia! Kedves köz-Kollégáim! Inkognitóban töltsenek el nem egy hetet, csak hét órát a cigányok által rettegésben tartott magyarok házaiban, falujában, városrészeiben. Rá fognak jönni, hogy elveik, szavaik és színpadias tetteik fabatkát sem érnek. Ne csak beszéljenek, néha olvassanak is. Már nem csak a „csúf, rasszista” hírportálok számolnak be a cigánybűnözésről, hanem az elállatiasodott világ urai által generált egyéb hírforrások is.

Szent Péter Apostollal azt kellene vallaniuk: „inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek”. Mégis a világnak akarnak tetszeni? Önök nem az elveszett bárány után loholnak, hanem kaput nyitnak a farkas előtt. A cigányok a szektákhoz sem vallásosságból mennek, hanem mert több segélyt kapnak. Bizonyítani tudom, hogy a Jehova Tanúi szereztek új vásározós autót a szomszéd cigánynak.

Önök Krisztus nyájának pásztorai és nem az Őáltala nevesített „sátáni fattyak” csicskásai!

Még mindig meglévő tisztelettel:

egy, a magyaroknak sors- és Önöknek szolgálat-társuk

Hozzászólások