Hungarizmusról, ezúttal egy kicsit másképp...

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

Bizonyára nem kerülte el olvasóink figyelmét, hogy a Kitartás.net hasábjain az elmúlt időszakban megjelent néhány olyan cikk, amely a hungarizmus érvényességét nem Szálasi Ferenctől eredezteti, gondolunk itt elsősorban Prohászka Ottokárra. Ismlétlés gyanát ebbéli cikkeink IDE és IDE kattintva olvashatóak. Ezek egyikében lánglelkű székesfehérvári püspökünk eképpen fogalmaz: 

Hungarizmus: a Mátyás király, Rákóczi, Bethlen, Bocskay, Kossuth lélekjárása. Hungarizmus: magyar élet, magyar lélek, magyar levegő, magyar sajátosság. Hungarizmus: Isten gondolata magyar kiadásban, hungarizmus: magyar kultúra!

És milyen igaza van! Érdemes kibontanunk ezt a gondolatot, és megfogalmaznunk a mai kor számára, mit is kell, hogy jelentsen számunkra a hungarizmus, és mit nem. A hungarizmusnak nincsenek dogmái. Dogmái az Egyháznak vannak, s természetesen ez vonatkozik mindannyiunkra. Ezekkel ellentétes tanokat nem hirdethet a hungarizmus sem. Azonban a hungarizmus politikai mozgalom volt és az ma is, kétségkívül erkölcsi alapjait a kereszténységből meríti s ezeket az erényeket igyekszik belevinni a politikába is. De mindebből következik, hogy nincsenek kőbe vésett módszerei, kommunikációs technikái, programpontjai. Amihez sziklaszilárdan ragaszkodik, az időtlen és abszolút. Ez maga Isten és az emberi természet. Az egyetemes igazság magyar érdek mentén való megragadása és érvényesítése. Az ember hármas irányultságának egységbe fűzése; az Abszolútum felé vágyódás, a patriótizmus és a szociális érzékenység, ezek mind-mind egyidősek az emberiséggel. A gravitáció maga Newton előtt is létezett már. Ez éppen így áll a hungarizmusra is.

Az egyenruhák és karszalagok, jelképek és elnevezések, szervezetek és pártok nevei viszont nem örökérvényűek. A hungarizmus, mint a magyarság önvédelmi gondolata minden korra érvényes. Más-más testet ölt, de lényegi mozgatórugója mindig ugyanaz marad. Ahogy Zrínyi Miklós, szigetvári hőst is a cselekvő hungarizmus mozgatta, ugyanúgy ez volt éltető erejük szabadságharcaink hőseinek is, és még sok-sok névtelen magyar hősnek, vagy a hazáért csendben élete végéig dolgozó hazafiaknak. Prohászka Ottokár és Szálasi Ferenc előtt. És utánuk is. S, hogy ezt így nevezték-e vagy sem, az tulajdonképpen mellékes. A mi feladatunk azonban az, rámutassunk, ez hungarizmus volt a középkorban, hungarizmus volt a két világháború között, de ezen értékek képviselete hungarizmus ma is. Meggyőződésünk szerint ez nem más, mint a magyarságot leginkább szolgáló eszmeiség, hiszen mi más lehetne az? 

Vannak sokan biztos, akik most e sorok láttán szemöldöküket összehúzva értetlenkednek, hogy nem túl tág-e ez a hungarizmus fogalom? Erre én egy ellenkérdéssel felelnék: nem túl szűk-e az, ha végérvényesen hozzákapcsoljuk olyan eszmeirányzatok elnevezéseihez - ezzel végérvényesen rátéve a lakatot a mai kor számára -, melyek a két világháború között léteztek? Nem volna ez túlságosan öncélú, és csak csupán saját belső, de annak szűkebb köreinket szolgáló önhittség és hiúság? A hungarizmus mindenkié, az egész nemzeté, beleértve testvérnépeinket is. 

Ennek szellemében jelzem olvasóink felé, hogy nem zárkózom el, hogy nyílt színen vitassuk meg a témában felmerülő kérdéseket. Amennyiben valaki kedvet érez, hogy akár építő jellegű kritikát írjon, vagy kérdést tegyen fel a leírtakkal kapcsolatban, bátran írjon a szerkesztoseg@kitartas.net címre, s ha úgy akarja, a nyilvánosság előtt megválaszolom kérdéseit.

Tovább élezem a kérdést: nyilas hagyományőrzés vagy korszerű, előre mutató és cselekvő hungarizmus?

Lantos János - Kitartás.net

Hozzászólások