A magyar Golgota: Arad, 1849. október 6.

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

1849. október 6-án végezték ki az aradi vár udvarán vérbefojtott szabadságharcunk tizenkét tábornokát és egy ezredesét, és velük egy időben Pesten gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Konnacionalistaként meg kell említenünk, hogy származásuk alapján többjük csak félig vagy kisebbrészben volt magyar. Ereikben szerb, horvát, német vagy örmény vér is csörgedezett. De harcoltak és vállalták a halált a Magyar Királyságért, amely nem csak a magyarság hazája, hanem a Kárpát-medencei népek közösségének otthona is.

Ugyan a forradalom „szabadság, egyenlőség, testvériség" hamis jelszavát hangoztatta (erről szóló írásunk itt olvasható), a szabadságharc hős katonáit a lángoló hazaszeretet vezérelte, ezért a kivégzetteket mártírjainknak tekintjük. Harcoltak, és a legdrágábbat, az életüket áldozták. 

Életük utolsó pillanatáig megőrizték méltóságukat, és bátran mentek a kivégzőosztag elé, vagy a bitó alá. Utolsó mondataik hűen tükrözik ezt:

- Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot."

- Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor képesek voltunk elviselni azt."

- Dessewfy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata."

- Kiss Ernő: „Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és hazáé az életük!"

- Knézich Károly: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."

- Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom."

- Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."

- Leiningen-Westerburg Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

- Nagy-Sándor József: „Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

- Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."

- Schweidel József: „A mai világ a sátán világa,  ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."

- Török Ignác: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."

- Vécsey Károly: „Isten adta a szívet, a lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

 

„Az Úr fiai ők, valamennyi.
Leborulok szent emlékük előtt.
Uram, áldj meg, hogy ne legyünk gyávább,
Mint ezrek, ők, az előttünk-menők!
Mutasd, Uram, hogy merre visz az út,
Méltónak lenni hozzájuk boldogan!
Vezess, Uram, hősi szent csatákra,
És oltsd belénk vérünk, hogy tudjuk, hogyan!

Fájó mosollyal le ne nézzenek,
Mert gyávák lettünk, bitangok talán,
S nem merjük az ősi utat járni
A "szent szabadság áldott hajnalán"
Ne félj, Uram, jöhet még száz Arad,
Nem rettent kín, se könny, se a vér, a baj!
Még lesznek vidám arcú harcosok,
Mert még él, még él a Hit, és él a: FAJ!"

Alföldi Géza - Még él a faj! (részlet)

Kitartás.net

Hozzászólások