Zsidóktól és a ő szellemiségüktől mentes Katolikus Egyházat akarunk!

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

Most olvasom:

A The New York Times vezető amerikai lap azt követeli, hogy távolítsák el azt a templomot az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborkomplexumból, amelyet az 1980-as években lengyel katolikusok építettek oda. A templom tetején egy nagy kereszt van. Előtte egy másik nagy kereszt.

Abban az épületben van, amely a birkenaui koncentrációs tábor sugarán belül van. Ez sérti azt az 1987-es egyezményt, amelyet európai bíborosok és zsidó vezetők írtak alá, amelynek értelmében ott nem emelhető „állandó katolikus imahely”.

No! Lengyel testvéreink dicsőséges pápája, aki nem győzött bocsánatot kérni a zsidóktól és halálos betegen is a Siratófalnál tipródni! Erre varrjon gombot!

A nevezett tábor (vagy akár a többi) csak a zsidóké, csak rájuk emlékeztet? NEM! NEM! És újra csak NEM!

Hány és hány keresztény, ezen belül katolikus pap, szerzetes, szerzetesnő és világi hívő került oda éppen azért, mert mentette a zsidókat. Elég legyen itt Szent Maximilán Kolbe kapucinus szerzetesre hivatkozni, egy másik tábor esetében pedig Marcel Lefébvre érsek édesapjára.

Amikor XII. Piusz pápa a zsidó szellemiségből kinőtt bolsevizmus ellen merészelt nyilatkozni – rögtön elfeledték, hogy milyen sokat tett értük és ezt egészen az ominózus pillanatig nem győzték hálával emlegetni – azonnal gyalázni kezdték, vele együtt mindazokat, akik hasonlóképpen jártak el.

A zsidó szellemiség – „sorosgyörgyök” és hasonló férgek pénzén – teljes fegyverarzenállal támad a Katolikus Egyház ellen. A katolikus-ellenes szekták pénzelésétől kezdve a médiafelületeken megjelenő, vagy szóban és tettben megnyilvánuló gyűlölet mögött mindig ott van a zsidó vagyon és uszítás.

XII. Piusz halálával a Katolikus Egyházba alsó-, közép- és felső szinten is befurakodott szabadkőművesség. Özönvízszerű áradatként pusztítja, mossa el a legszentebb valóságokat és hagyományokat. A II. Vatikáni Zsinaton győztek is, hiszen onnan ered az Egyház belső rothadása. Eljutottunk odáig, hogy halálos fenyegetéssel félreállították az öreg Pápát, és helyébe tették a félig-meddig fajtestvérüket, aki ezért kezet is csókolt nekik. Aki szemrebbenés nélkül végre is hajtja a rombolás utolsó fázisait. Akinek a pártfogoltjai nyakunkra hozzák a terrort. Akinek a vak követői telerakják zsidó tagokkal a szerzetesrendektől kezdve a püspöki karokig, minden „nevében” katolikus tényezőt; akinek a téves tanításait lelkesen üdvözlik a tehetségtelen, törtető hitetlen püspökök, papok és civilek.

Kik gyalázzák meg az Oltáriszentséget? A zsidók által pénzelt terrorista bevándorlók! Kik űznek gúnyt Szűz Máriából, a Szentekből le egészen az egyszerű hívőig? A talmudi szellemiségtől elvakított liberál-bolsevik hangadók és az általuk uszított alja-prolik. Kik tanítják gyerekeiteket hittanra? Bolsevista utcanőből, vagy habzó szájú kommunista óvónőből lett szörnyszülöttek. Most már elég volt! A zsidó pofátlanság egyre több helyen veri ki a biztosítékot és még csodálkoznak azon, hogy növekszik az u.n. antiszemitizmus. A növekedés NEM ELÉG NAGY! Itt tenni kell, mert végünk van. El kell takarítani a zsidó uralmat minden állam vezetéséből; a bankok éléről; a termelő üzemek vezetéséből és pénzügyi hátteréből! A kis szatócs zsidó húzza be fülét-farkát. A kis zsidót valaha prédául odavető „nagy bankár zsidó” pedig költözzön be a fent nevezett táborba, azt egye, amiért megdolgozott.

Rendben nem lesz ott katolikus templom! De a nagyszerű lengyel nép ne engedjen zsinagógát sem építeni, sem oda, sem máshova! Érthető, metéltek? Az emberiség rákfenéje voltatok történelmetek egész ideje alatt. Most pedig az emberiség felemésztői vagytok, amióta busásan pénzeljük a holo-micsodátokat, amióta nem jut gyerekeinknek semmi, hiszen minden fillért kiloptok a zsebünkből de még az agyunkat, lelkünket is meg akarjátok nyomorítani.

Mint a zsidók által meggyalázott, szabadkőműves kiszolgálóik által eltaposott öregedő pap hirdeti most minden magyar és világszerte katolikus testvérének: NE HALLGASSATOK A ZSIDÓBÉRENC PÁPÁRA, PÜSPÖKEITEKRE, PAPJAITOKRA! Lesznek köztetek hozzám hasonló papok, akik kiszolgáltatják nektek a szentségeket. Bojkottáljátok az Egyházat kívülről-belülről gyalázó és romboló árulók minden megmozdulását. Ti igazhívők és mi igaz papok képezzük az igazi Katolikus Egyházat – fogjunk össze, tartsunk össze! Nem kell nekünk semmilyen más szektából vagy párttagságból megtért bomlasztó, de erkölcstelen pap és hívő sem! Ha kell, a zsidó, a szabadkőművesek, a terroristák, vagy a hitehagyó katolikusok által kiontott vérünk legyen az új és hiteles Krisztusi Egyház magvetése.

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások