Az alja proli mindig és mindenütt alja proli marad

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

Most olvasom, hogy a szentpétervári Szent Izsák-székesegyházat, – amely a világ harmadik legnagyobb temploma a római Szent Péter-bazilika és a londoni Szent Pál-székesegyház után – Oroszország főtemplomát visszaadják az ortodox egyháznak. Rögtön beindult a volt és megmaradt bolsevikok nyavalygása. Tüntetéseket szerveztek, petíciókat írtak alá, hogy továbbra is az ateista „kultúra” (pontosabban a bolsevikok által összerabolt kincsek) múzeuma maradjon.

Emlékszem – valaha ifjúkoromban – láttam egy 60-65 év körüli nőt bolyongani a kecskeméti Nagytemplom (ma társszékesegyház) körül. Magában beszélt, kezeivel hadonászott, fenyegetőzött az ég felé. Elborult elmével még mindig azt hajtogatta, hogy a kecskeméti orosz laktanyák mosodájává és ruhaszárítójává kell alakítani az óriási épületet. (Mondták, hogy a bolsevista időkben városi tisztségviselőként ezt a javaslatot ő terjesztette be a tanács elé.)

Nálunk még manapság is gyakran előfordul – különösen bizonyos honlapok hozzászólói között – ha egyházi épületről, vagy múzeumról, vagy kórházról, iskoláról van szó, akkor előkerül a fiókból a rákosista brosúra. Fújják: „a nép véréből építették a gaz papok”. Na mármost azt nem ártana tudni – de ezt a történelemkönyvekből kifelejtik, hogy – ezen intézmények építése és fenntartása, (ha nem valamely kegyuraság saját építkezése volt) azokból híres-nevezetes egyházi földbirtokokból épült. Csak egyetlen példát említek: a Ciszterci Rend hatalmas földbirtokai az öt gimnázium és a benne ingyenesen tanuló diákok érdekeit szolgálta. A földbirtok gazdaságát irányító Hagyó-Kovács Gyula mindegyik földművelőnek biztosította a családi földet és a Rend gépeit annak megműveléséhez. A földbirtok, mint mintagazdaság egész Nyugat-Európában elismerésnek örvendett. A „kizsákmányoltak” és utódaik – még a rendszerváltás előtt szobrot állítottak Hagyó-Kovácsnak a templomukban. Hagyó-Kovács pedig Mindszentyvel együtt volt börtönben.

Avagy – ismét Kecskemétre hivatkozom – a most elbontott régi kórházat az Assisi Szent Ferenc Leányai kongregáció bővítette korának modern kórházává és benne az apácák szolgálták a betegeket. Amikor megszüntették a szerzetesrendek működését, akkor a délelőtti műszakból lejövő szerzetes nővéreknek még a kimosott ruhát, vagy ágyneműjét sem volt szabad magukkal vinni – délután már teherautóra rakták és internálták őket.

A régi/új brosúraszövegek érdekes módon nem említik a különböző felekezetek birtokait, vagyonát – kizárólag a katolikusokét. (Az izraelita felekezet vagyonát soha, semmilyen körülmények között nem lehetett megkérdőjelezni.)

Ez hallatlanul egyszerű okkal magyarázható: a katolikus egyház létrejötte Jézus Krisztushoz, az Isten Fiához köthető, működésének legragyogóbb időszakaiban mentes volt minden zsidó befolyástól – míg a különböző szakadások mögött mindig megtalálhatók a zsidó felbujtók, de legalábbis az elszakadók „shékel-díja”.

Mivel azonban, az immár több ezer szekta ellenére még mindig él a katolikus egyház, világossá vált az ellene harcolók számára: csak belülről bomlasztva lehet eredményt elérni. Az erre vonatkozó tényekről manapság már mindenki tud és átlátja a bajt – azonban hűséges is tud maradni (főleg, ha a hazug túlzások mögé lát).

A kétezer éves egyháztörténelem folyamán megszámlálhatatlan külső és belső próbálkozás történt az Egyház megsemmisítésére – a hadakozók neve szégyenteljesen tűnt el a szemétdombon. A jövendő esztendők sem lesznek könnyűek, sőt talán az üldözés még erősebb (bizonyos momentumaiban már most is), mint az előző kétezer évé, de valamit elfelejtenek: a sátáni ármány mindig veszített és veszíteni fog most is.

A bomlasztók által meggyalázott és félreállított XVI. Benedek pápa prófétai jóslata valóra fog válni (szerintem rövidesen): egy kicsiny, de abszolút megtisztult egyház jön majd ki a hatalmas krízisből. Az a kérdés, hogy mi ott leszünk-e a tagjai között? Ha nem, akkor is az alja-proli prédájává válunk.

Még egy fontos mondatot hozzáteszek: a Hungarizmus csak akkor győzhet, ha igenis ott leszünk a hűségesek között.

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások