Egy „másik” Ferenc álma a tiszta Egyházról

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

01.) Csak közismerten hithű katolikus családok és gyermekeik lehetnek elismert és megbecsült tagjai. Ha ezek között valaki vét keresztény méltósága ellen, essék büntetés alá, csak jóvátétel után nyerheti vissza jogait a közösségben.

02.) Az u.n. „megtérők” között nem lehetnek volt politikai pártok tagjai – illetve ezek leszármazottai.

03.) Más felekezetből, vagy más vallási csoportból nem vehetünk fel „megtérőket”, csak hosszú (akár évekig tartó) próba után. Minden módon megakadályozandó a szabadkőművesség beszivárgása. Ha ilyenre fény derül, inkvizíciós eljárással kell megszüntetni a skandalumot. Ha valamely személyről kiderül, hogy tagja a szabadkőművességnek, nem csak rangjától kell megfosztani, hanem azonnal laikus állapotba helyezve kiközösíteni.

04.) Nem kell egyházközségi képviselőtestület, mert ez a protestáns presbitérium mintájára működő civil akadékoskodás. Anyagi elszámoltatást egyedül az egyházmegye főpásztora alkalmazhat.

05.) Nem lehetnek világi hitoktatók, csak papi személyek, vagy szerzetesnők. Az egyházközség újságját, vagy internetes honlap-ját nem szerkeszthetik civilek.

06.) A II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak alkalmazása a Szenthagyomány és a Tanítóhivatal 2000 éves letéteménye alapján történjék. Teológiai, szociológiai vagy lelkipásztori szempontokat is a hitletéteménnyel egyező módon lehet alkalmazni.

07.) Határozottan ellenállni, minden külső – akár anyagi, vagy a médiumok hatására adódó – befolyásnak. Semmiféle állami támogatást nem fogadunk el és anyagi működésünkről nem adunk tájékoztatást az államnak. Kivételt képez pl. egy műemlék felújítására benyújtott pályázat.

08.) A Római Katolikus Egyház hitét kell szilárdan megőrizni, tanítását megvédeni s ezt a hithű, kipróbált teológusok tegyék – civilek nem vehetnek részt ebben. (A civil eredményeket alaposan mérlegelve lehet figyelembe venni.)

09.) Elutasítjuk a világ mindennemű befolyását. Aki ezt megszegi kiközösítésbe esik. Nem vállalunk modernkori és az államra tartozó karitatív tevékenységet (kisebbségi integráció, szenvedélybetegségek), csak olyat, amilyet az Egyház két évezreden át gyakorolt (tanítás, kórházi beteggondozás).

10.) Ne legyen semmiféle kapcsolat a médiumokkal – újságírók, filmesek, riporterek kizárva minden egyházi fórumról. (Nincs sajtótájékoztató, nyilatkozat, stb.) Az egyházi kiadványok, a rádió és a televízió szigorú cenzúra alatt működhet.

11.) A jelenleg Hittani Kongregáció néven működő dikasztérium kapja vissza a Szent Officium minden jogát, beleértve a cenzúrát és a büntetések kiszabását.

12.) A püspököknek joga van, az Egyház tanításával ellentétes tanokat valló és terjesztő személyeket kiközösíteni és ezt körlevélben tudatni más egyházmegyék püspökeivel.

13.) Nem vehetnek részt az oltárszolgálatban lányok. Nekik a szkólákban, ájtatos társulatokban való részvételt ajánljuk.

14.) Civilek nem kaphatnak áldoztatói engedélyt, vagy lelkipásztori kisegítői beosztást. A klerikusok felszentelés előtti gyakorlati szolgálatuk alkalmával kaphatnak ilyen megbízatást.

15.) Minden pap törekedjék erejének megfelelően beosztani idejét, hogy a hivatásában ne lehessen hiányt találni. Csak annyit vállaljon el, amennyit biztosan és hiánytalanul el tud végezni. Szomszédos plébániák lelkipásztorai ki tudják segíteni egymást. Annál is inkább, mert az áldozatos és hűséges papi élet láttán megfelelő lesz az új hivatások száma. Kicsi, de hűséges és tiszta Egyház kell!

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások