Rejtélyes félelem

Az Interneten keresgéltem katolikus tartalmak után, de lépten-nyomon beleakadtam valami „jámbor” cím alatt a katolicizmust gyalázó videókba. Ezek a szörnyű tartalmak be vannak sorolva a ténylegesen szép és igaz filmek közé, hogy a gyanútlan keresgélő ráakadjon és bajba keverje saját magát. Mégpedig a kárhozat szörnyű bajába, ugyanis nem csak gyanútlan a ma kereszténye/katolikusa, hanem hitében tájékozatlan és meggyengült. Ugyanakkor hol van a filmek között olyan, amelyik hitvédőként visszavág ezekre az aljasságokra? Sehol. Látok olyat, hogy Williamson püspök és Sanborn püspök (?) a sedevacantisták előretolt állása egymásnak üzengetnek. Látok olyat, hogy a Washington-i Szeplőtelen Fogantatás-bazilika csodálatos műalkotásait sátánista szimbólumokra magyarázza a fejkamerával beosonó illető. De nem csak sátánista értelmezést ad, hanem összemossa Szűz Mária bibliai és történelmi alakját a keleti vallások női szereplőivel. Mária gyalázásának látványa nemcsak az öregedő férfiember elérzékenyülését váltotta ki belőlem, hanem keserű sírást eredményezett nálam.

A pápákat, de különösen is XVI. Benedek pápát ábrázolják photoshop-os machinációkkal sátáni figurának, de már látok Ferenc pápa arcát is nyíltan, a képernyőn követve a photoshop mozdulatait, sátánarcra alakítják át. Mindenhol megjelenik a szabadkőművességnek az Egyházba való befészkelődését taglaló magyarázat. Nem tagadjuk, ez az egyik legrosszabb valóság, ami az Egyház történelmében létrejöhetett.

Talán nagyon is tájékozatlan vagyok ebben a kérdésben és mielőtt leültem a billentyűzet elé, nem is néztem utána szakkönyvekben, de sosem hallottam, hogy pl. bármelyik keleti vallás, vagy akár a muzulmánok gyalázták volna Máriát, mint ahogy ők sem hallhattak a katolikusoktól vallásaik nőalakjait szidalmazó megnyilatkozást.

Luther és Kálvin, valamint nyomukban a többi protestáns szekta azonban kifejezetten gyalázkodó hangot merészel megütni Jézus anyjával kapcsolatban. (De azért megtartották a katolikusoktól elvett templomok Mária-titulusát, mert a „búcsú”-ünnepet meg lehetett anyagilag lovagolni.) Honnan vette Luther, Kálvin és a többi suszterszékről és egyéb más helyről érkezett vallásalapító ezt a hozzáállást? Majd honnan vette az ateizmus a kizárólag katolikusokra vonatkozó összes ellenségeskedését? Honnan veszi a szabadkőművesség a befolyását? Honnan a fent említett videók készítői a merészséget?

Egy kifejezés mindent megmagyaráz – szemléletet és gyakorlatot egyaránt – Talmud.

A zsidók messze kerültek az ószövetségi szentírás prófétai tanaitól és a Talmud legaljasabb és legembertelenebb szabályait alkalmazzák mindazokkal szemben, akik ettől eltérnek. Ráadásul a pénz, mint hatalmi eszköz a kezükben van. Bőven adnak pénzt a szabadkőműves bomlasztáshoz, a szekta-kiadványokhoz, a prédikátorok tobzódásaihoz, a kommunisták isten- és emberellenes elveihez/tetteihez. Azaz a tényleges isteni értékek emberek közötti rombolásához.

Félnek az emberek nevén nevezni a baj forrását, félnek az egyháziak, hogy rendet tegyenek házon belül. Fél a politikus, mert múltjának foltjait bármikor rákenhetik jelenlegi dicsfényére. Fél a kisember, mert elbutult és neki elég (vagy sosem elég!) az evilág-adta kényelem. Félelem a pénzhatalom mögött álló, hozzánk hasonlóan gyenge és esendő, beteg és bizony a hatalomvesztés félelmében élő zsidótól. Miért? Mikor merjük együtt mondani sokmillió hasonló gondolkodású embertársunkkal, hogy elég volt? Bevallom őszintén, félek leírni a lesújtó igazságot: már soha.

Miért? Mert már nem vagyunk katolikusok, nem vagyunk Mária gyermekei, nem vagyunk emberségből jelesre vizsgázó egyedek és közösségek. Mert nincs hit, amely hegyeket mozgatna (először is a bűn hegyeit önmagunkban). Nincs hit az örök életben, nincs hit Jézus megváltói kereszthalálában. A hit hiánya szüli a félelmet, amely csak a napi politika, a napi betevő falat, a napi irreális igények kielégítését célozza meg – nincs távlata, amely felemelné a tekintetét. E félelem öli meg az embermentő szándékot és a legjobb politikai ideológiát is, mert attól fél, hogy nem naprakész – holott valóban nem az, mert nem a Nagy Napra kész, hanem csak a ma 24 óráját méricskéli. A ma dicsőségét, kényelmét, divatját többre tartja Krisztusnál, Máriánál, a hitnél. Ezzel a hitetlenséggel elismerik a sátán uralmát, ezzel együtt saját kárhozatukat építik.

Terrortámadások, háborúk, ártatlan halottak, migránsok, cigányok, bűnözők, ügyeskedők? Avagy szabadkőművesek, áruló egyháziak, gyalázkodó szektások? Ők is félnek a zsidótól, hogy nem adja meg a harminc ezüstpénzt.

Egy halandótól, bukott teremtménytől félni nem más, mint harminc ezüstnél kevesebbért eladni Krisztust.

Nincs már menekvés – tudom, ez nagyon pesszimista hang tőlem – de cáfoljon meg bárki, örömmel elfogadom.

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – kérdezi Pál apostol.

Isten velünk lenne, de mi nem vagyunk Ővele.

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások