Megint a hisztériakeltés

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

Ha már a buzik nem áldozhatnak, akkor bele kell kötni az ostya gluténtartalmába.

Még az u.n. „katolikus” honlapok is felveszik a kesztyűt és nyafognak holmi sápkórós ifityúkok bánkódásán. Az ugye nem baj, hogy mindenféle modernkori kuruzslók által összekotyvasztott teákkal áldoznak a divat-pogányság oltárán, avagy megfordítva: teszkós-csipszekkel mérgezik magukat, stb., de az a pár tizedgrammnyi ostya „halálos veszedelmet” jelent.

Az átlényegült kenyér és bor Jézus Krisztus valóságos Teste és Vére, amely a kenyér és a bor lényegéhez tartozó glutén- vagy alkohol-tartalmat eltörölve – bár a látható színt, ízt, alakot megtartva, mint járulékot – ez dogma, aminek félremagyarázása, vagy tagadása eretnekség és kiközösítés alá esik.

A lényege (a „kenyérség” és „borság”) változik – tetszik érteni?! Krisztus nem méreg!!!

A képes felét ne kenje ki sminkek kilónyi maszatjával és mosakodjon gyakran rendes szappannal, nem pedig krémekkel és abortált kínai csecsemőből készült kotyvalékokkal „ápolja” a bőrét; meg végezzen fizikai munkát és a felborult szervezeti kínja meg fog oldódni. Ne a discóból essen be a vasárnapi misére; éljen erkölcsös (nem, szerető-váltogatós) életet, amit nem kell titkolni ájtatos képmutatással. Közönséges hisztérikusok, belpesti cafkák és hímringyók.

Egyébként is régen a begyemben van az egyik ilyen honlap, szabadkőműves Opus Dei-t és Church Militant-ot népszerűsítő okoskodása; a fia nevén írogató, régebben katolikus újságokban is publikáló újságíró hülyesége. A Katolikus Egyház körül ólálkodó újságíró-féleségek és -feleségek egyébként is külön állatfajt képeznek. (A gettót a pofáján hordó Antonio Socci és más hasonszőrűek legalábbis máglyára való aljasok.)

Valami fűzfalombos teológián összekapartak egy nyomorult oklevelet és most ők a „Tanítóhivatal tévedhetetlen megnyilatkozói”. Elolvasnak néhány bekezdést a dogmatikából, sőt inkább csak a Denzinger-ből és anélkül, hogy egy kukkot is értenének belőle, rögtön teologizálnak – mindeközben pont az átváltoztatásban nem hisznek – pedig látszólag nagy harcosai a trienti zsinatnak.

Pont olyan vén szajhák, mint a jelenleg éppen sedevacantistát játszó vígözvegy, valaha nagy (és meglehetősen erkölcstelen) színészünk agyának is megrokkantója. Ezeket kellene már végre úgy kiközösíteni, hogy csak úgy füstöljön utánuk.

Tényleg jól elszúrta az Egyház a II. Vatikáni Zsinattal, amikor a civilek efféle keverés-kavarásának teret engedett.

Régen is voltak gazfickók, akik III/III-as besúgókként lebzseltek az Egyháznál akár, mint buzeráns székesegyházi orgonisták, akár, mint lapszerkesztők (ez utóbbiak aztán a gőgtől szétdurranó kölykeiket is jól elhelyezték egyházi állásokban). Most azonban jobban elszaporodtak, mint a szekták a módszerváltás után. Még régebben pedig civil titkos kamarásként loholtak Serédi bíboros uszálya után, s fennmaradt naplójuk jó útlevél a pokolba.

Ha ma venne ostort a kezébe Jézus, akkor ezeket a szellem-kufárokat kergetné ki a templomból. Avagy Szent X. Pius pápa inkább maga válna fő-modernistává, minthogy ezeknek a műinkvizítoroknak a karmai közé engedné az Egyházat.

Persze, hogy dühös vagyok és azt kívánom, hogy végre megtisztulhasson az Egyház, akár egy nagy üldözés árán is; akkor ezek a férgek üvöltve menekülnek és lesznek árulóink, de legalább nem szítják a sátáni füstöt belülről.

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások