A polgári engedetlenség mintájára…

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

…kell ma a Római Katolikus Egyházban is egy teljesen egységes mozgalom, amely megtagadja az engedelmességet Ferenc pápától és a már egészen nyilvánvalóan zsidóbérenc püspököktől, papoktól. Az egyházrombolás és a hívek üdvösségének semmibe vétele olyan mérteket öltött, amely nem maradhat válasz nélkül. Ne feledjük a régi mondást: segíts magadon az Isten is megsegít – nélkülünk nem fog semmit tenni Isten, miért is tenne!

Mire várunk? Arra, hogy Krisztus, vagy Szűz Mária jeleket mutasson? MÉG MENNYIT ADJANAK?

A hithű mozgalmaknak félre kell tenni sajátos kis „főnökösdi” játékaikat és egyesült erővel fellépni a hívek védelme érdekében. Az internet szennyébe most már bele kell tölteni a fertőtlenítő igazságot; támadni kell az ott megjelenő hazugságokat és az azokat terjesztő zsidókat bérenceikkel együtt. Ha facebook, meg a youtube kitilt, akkor létrehozni saját csatornákat, fórumokat.

Magyarországon, csak ez a honlap és még a Józan Katolikus című honlap meri leírni a zsidóság aljas munkálkodásának bizonyítékait, ám bármelyik – tradicionalista – honlapra próbáltam írtni kemény cikkeket, nem közölték: ha félünk a zsidóktól, úgy járunk mint az idomítatlan kutyával: észreveszi a félelmünket és támad.

Meggyőződésem, hogy a mostani, – a legújabb – boszorkányüldözés nagyon jól időzített terv része: Georg Ratzinger és Müller bíboros meghurcolása a regensburgi dóm kórusában tapasztal (állítólagos) visszaélések miatt, avagy Meisner bíboros temetésén elhangzott benedeki búcsúbeszéd erőszakos félremagyarázása.

Az anglikán kórusiskolákban, vagy pl. a lipcsei Tamás-iskola kórusában, avagy netán Argentínában nincs/nem volt visszaélés? Ne nevettessen meg senki, hiszen a ’50-es, ’60-as években pl. az anglikán kollégiumok szexuális zaklatásait még filmen is feldolgozták (pl. a Ha… című filmben).

Bennünket lehet támadni, mert katolikusok vagyunk, mert az egyetlen igaz vallás képviselői vagyunk – még ha elég gyarló módon is néha. Az összes ettől eltávolodott, elszakadt szekta a zsidók pénzén jött létre, él, virul és fertőz! A tömény marxizmusra épülő felszabadítás teológiát kezdik kimosdatni, mert éppen olyan személy ül a pápai trónon, aki ennek propagálója.

Egy valamit nem hiszek el semmiképpen: azt, hogy csak négy (illetve most már csak három) bíboros, néhány „vallásosabb” püspök merészelt felszólalni a téves pápai megnyilatkozások ellen. A többiek nem vallanak színt, miért nem?

A „köz”-papok mit féltenek: a kényelmes kis plébániai életüket, ahol hitoktatónők, meg egyéb civilek végzik a munkát? Hol van az a papi lelkület – ha úgy tetszik „az első szeretet” – amely télen-nyáron, hóban, fagyban, sárban, esőben, hőségben biciklizett ki a kis tanyasi iskolába néhány gyermek hitoktatására? Nem hiszem, hogy nincsenek ma ilyen lelkületű papok, csak félnek a II. Vatikáni Zsinaton kiagyalt püspöki kollegialitás címén elharapózott mentalitástól, melyben egy helyi püspök kimondhatja: az én egyházmegyémben én vagyok a pápa.

S a hívek ugyan agyon vannak nyomva információval, hol bátrabb, hol polkorrektebb stílusban, de a tényekről és lehetőségekről nem kapnak útmutatást. A hívek lelki üdvével való játok nem csak a „hivatalos vonal” lenne?

Kicsiny és jelentéktelen pont vagyok, de legalább felszentelt pap, és mint ilyen tudom, hogy ellehetetlenítenek, meggyaláznak a következő kijelentésemért: a magam részéről megtagadom az engedelmesség a hitüket vesztett, a zsidó rombolást kiszolgáló püspököktől, bíborosoktól és a pápától. A felszentelésemet nem tudják elvenni tőlem, akármit tesznek ellenem, és ezzel a felszenteltséggel fogom szolgálni a hívek lelki üdvösségét a jövőben – remélve, hogy lesznek paptestvérek, akik csatlakoznak és segítenek.

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások