Megkezdődött a boszorkányüldözés

A Magyar Kurír hírt ad a Regensburg-i Kórusiskolában tartott vizsgálatról, amely 1945 és 1990 közötti fizikai, lelki és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos feljelentések alapján indult. Milyen érdekes: 1945 és 2010 között nem jutott egyik „áldozatnak” sem eszébe, hogy feljelentéseket tegyen. Viszont a Benedek pápa elleni gyalázatos hadjárat akkor fordult célegyenesbe. Hofi Géza nyomán: „mit ad Isten…,hm…, illetve hogy-hogy-nem elvtársak”: az „áldozatok” ügyvédei a világ minden pontján zsidók (igaz az ügyvédi kamarák tagjai között – szerintem – nem találunk más fajtabélit).

Nos tehát, a lényeges bekezdés az említett cikkben imígyen szól:

„Az ügyben érintett Georg Ratzinger prelátus, aki 30 éven át volt a kórus igazgatója, mert nem észlelte a visszaélések jeleit. Érintett továbbá Gerhard Ludwig Müller bíboros is, aki 2010-ben Regensburg püspöke volt, és nem reagált kellő határozottsággal, amikor az első feljelentéseket megtették.”

Benedek pápa bátyját, Georg Ratzingert, egy szelíd, kedves, vak öregembert – aki mellesleg világszínvonalon tartotta a kórus művészetét, hanglemezek, cd-k, rádió- és tv-előadások öregbítették az együttes hírét működése idején – és a „szörnyű tradicionalizmussal gyanúsítható, azaz merev” – Müller bíborost, volt regensburgi püspököt hurcolja meg a liberális világsajtó.

Ahogy sejthető volt, eljött végre az alkalom, hogy újra üssék-vágják Benedek pápát. (A vatikáni zsidó-szabadkőműves sátán-fajzadékokat igen érzékenyen érinthette a kölni Meisner bíboros temetésére küldött benedeki megemlékező beszéd. Nem volt benne semmi, ami bárkit is bánthatott volna, de amit félre akarnak magyarázni, azt félre is magyarázzák.) Alighanem érzékenyen érinthette a tragikus állapotban lévő németországi „katolikus” egyházat, pontosabban annak a protestantizmusnál is sokkal liberálisabb főpapjait.

A „beszédet megrendelő” Woelki, kölni bíboros sem lesz jófiú, immár szörnyű gyanúba keveredett, hogy netán ő is támogatta Meisnert a híres-nevezetes dubia kapcsán. Benedek személyi titkára, Georg Gänswein érsek pedig, ki tudja milyen üldöztetés és rágalmazás elé néz. Müller bíboros endkívül kiegyensúlyozott egyéniség, de alighanem ez már neki is sok lesz és valahol, valamikor csak-csak kiböki, ami a szívét nyomja.

Ezután már nagyon közelinek érzem az emeritus Pápa egészségi összeomlását, Isten őrizzen: a halálát.

Manapság már „nem illik” mérget beadni egy pápának, vagy lelőni, hát majd az idegi megterhelés felőrli az idős szervezetet. Szinte halálosan biztos vagyok abban, hogy ezután még inkább felgyorsul az ellene folytatott hadjárat, szitkozódás, stb. Minden eredményt elvitatnak tőle, minden rendelkezését negligálják és feledésre ítélik, de inkább ami rosszabb, állandóan ébren tartják a gyalázkodást – biztos elő fog kerülni a hitlerjugend-antiszemita kártya is.

S ha most rövidesen a dubiát aláíró püspökök és az eddig még reflektorfénybe nem került, de józan ítélőképességű főpapok, papok és hívek nem lépnek a tettek mezejére, akkor bizony a világ összes Szűzanyát ábrázoló képe és szobra zokoghat, de már nagyon keservesen, jön a végkifejlet.

Jöjjön is, mert ez így nem mehet tovább, a világ gyalázata, nevetsége lettünk/vagyunk. Mit érdekli a lilaharisnyás prelátusokat, hogy a hétköznapokban szentként élő, szentségre törekvő, hithű emberek hogyan isszák meg a levét a világ támadásainak.

Ígérem én ott leszek, ahol segíteni kell a híveket!

Pater Anonymus - Kitartás.net

Hozzászólások