Eszme

Világnézeti témájú cikkek, tanulmányok, elemzések

v
04
jún

Trianon hungarista szemmel (újraközlés)

A trianoni békediktátum 97. évfordulóján úgy véljük, hogy helyes, ha újraközlünk egy korábban megjelent cikket, hiszen aktuálitásából és igazságtartalmából mit sem veszített:

Trianon hungarista szemmel

sze
25
máj

Az öntudatos férfi ellensége: a liberalizmus!

Philip Zimbardo a dél-olasz származású, amerikai pszichológus új könyvével hatalmas botrányt kavart az Egyesült Államokban. A kikapcsolt férfi: Hogyan tette tönkre a technológia a férfi nemet? című munka nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a mai tinédzser és húszas generáció drámaian alulteljesít mind tanulmányokban, mind a magánéletben.  

A modern kor, az internetes pornó világa, a számítógépes játékok, és a válások magas száma miatt kialakult apakép hiány zárkózottá, magányossá tette a fiatal fiúkat. Nem ismerkednek, bátortalanok, gátlásosak, bizonytalanok lettek.

A lányokra azonban meglepő módon pont fordítva hatottak az említett társadalmi jelenségek. Zimbardo kijelenti, hogy a gyengébbik nem jobban teljesít a társadalmi kihívásokkal szemben, míg a fiúk, férfiak hátrébb szorultak. Ezek a jelenségek nagyon jól megfigyelhetők, elég ha végig sétálunk az utcán.

cs
07
jan

Katolicizmus és halálbüntetés

Kitartás.net kommentár: Míg dr. Tóth J. Zoltán tanulmánya elsősorban a jog oldaláról – különös tekintettel a vonatkozó nemzetközi egyezményekre – közelíti meg a kérdést, mindkét fél álláspontját és érveit részletesen ismertetve, addig a New York-i Fordham Egyetem professzora, Dulles bíboros alábbi írása a teológia és a morál szemszögéből vizsgálja a halálbüntetés kérdését.

szo
08
aug

A közbeszéd átalakításának fontosságáról

Mindenki érzi - már akit egyáltalán foglalkoztat az ilyesmi, mert hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy a mai nyugati embert (és ebbe beleértjük magunkat is) semmi nem érdekli a pillanat örömein kívül -, szóval mindenki érzi, hogy korszakhatáron vagyunk, nagy a baj, s ha a jövőt meg akarjuk nyerni, akkor alaposan változtatni kell. Tudjuk, hogy nem helyes a szénhidrogének eltüzelése és a Föld mértéktelen kizsákmányolása, de az autót nem tesszük le és nem csökkentjük az energiafelhasználásunkat, sőt újabbakat eszelünk ki (pl. légkondicionálás). Tudjuk, hogy elfogy a nemzet, ami a történelmi-kulturális tragédián túl praktikusan olyasmit jelent, hogy nem lesz nyugdíjunk és színes bőrűek fognak körülvenni bennünket idős korunkban, de azért a gyermekszülésben (és -nemzésben) továbbra sem jeleskedünk, mindenféle hazug magyarázatokat kreálva (anyagi lehetőségek, párkapcsolati nehézségek stb.).

k
19
aug

A Szent Korona-tan hungarista szemmel

"A Szent Korona nem a király jelképe csupán, hanem a magyar nemzeté. Az egész világon csak a magyar koronának van meg az a jellegzetessége, hogy az a királyt és a nemzetet összefogja; amikor a királyt koronázzák, a nemzetet is koronázzák. A magyar szent Korona nem a király jelvénye, hanem az ország jelvénye. A magyar Szent Korona mindnyájunkat egybefoglal. Mi koronázott nemzet vagyunk. Nagy igénye van - talán csak volt, de talán még lesz is a magyar nemzetnek - aziránt, hogy a jogelviség, mintegy megszemélyesítve és a királytól függetlenül is ott álljon a nemzet számára, miért is mintegy személyiséggel ruházta fel a Szent Koronát. Magyarország a Szent Korona országa. A magyar föld a Szent Korona földje, a Szent Korona minden jognak a gyökere."

(Schlachta Margit országgyűlési beszédéből, 1946 január 31.)

sze
16
júl

Ahol a hatalom van

A nemzeti oldalon mindig is találgatás témája volt, hogy kik irányítják az országot, esetleg a világot. Rengeteg elmélet felmerült már. A legismertebbek közé tartoznak a szabadkőművesek, az illuminátus, a nemzetközi bankrendszerek, és rengeteg más vélt vagy valós szerveződés mögött sejtették a hatalom valódi birtokosait, és a világ eseményeinek irányítóit. De tulajdonképpen hol találjuk a valódi hatalmat?

Semmilyen körülmények között nem lehet tényként kezelni, hogy a világot bárkik is irányítják. A világ eseményeinek az alakulásait nem lehet irányítani. Az emberi viselkedés az emberek közti konfliktusok kialakulását nem lehet megtervezni, végrehajtani meg pláne nem. Annyira komplex a világ és az emberi természet, hogy lehetetlenség mások akaratát és tetteit irányítani. Befolyásolni már sokkal inkább.

sze
12
már

Nem kell hadsereg többé! Valóban?

„Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!” - szónokolta Linder Béla, a Károlyi kormány "hadügyminisztere" 1918. november 2-án a budapesti helyőrség tisztjeinek, az úgynevezett népkormányra tett eskütétel alkalmából.

Ezen nézőpont sajnálatos módon ma is érvényben van, ugyanis a "rendszerváltozás" óta a Magyar Honvédség egyre lejjebb került mind számadatokban, mind minőségben egyaránt. Ha visszatekintünk népünk történelmébe, akkor megállapíthatjuk, hogy a magyarság életét végig kíséri a katonáskodás, a honfoglalás korától kezdődően napjainkig. Népünk, a Kárpát-medencébe való letelepedéssel egy sorsdöntő geopolitikai döntést hozott, amellyel állandó fegyveres küzdelemre kényszerült. A honszerzés után a honszervezésé - honmegtartásé, majd a honvédelemé lett a főszerep, melyhez a mindenkori magyar államnak erős hadseregre volt szüksége.

h
16
dec

Betiltott "náci mondat"

Tíz mérkőzésre eltiltotta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a horvát Josip Simunicot, így nem lehet ott a 2014-es brazíliai világbajnokságon.

Simunic azért kapta a büntetést, mert az Izland ellen sikeresen megvívott novemberi pótselejtező után az usztasák egyik jelmondatával köszönte meg a szurkolóknak a biztatást. A bizottság szerint ezzel a tettével megszegte a FIFA fegyelmi kódexének 58. pontját – mely rendelkezik a személyek faji, vallási és származási megsértésével. Minden körülményt figyelembe véve az "eset súlyossága" miatt tíz hivatalos mérkőzésről eltiltották Simunicot.

A védőt egy horvát bíróság is elmarasztalta: 25 ezer kunás (mintegy 950 ezer forint) bírságot szabott ki rá, mert a lefújást követően Za dom (a hazáért) felkiáltással ragadott mikrofont, a nézők pedig azt válaszolták neki: spremni (készen állunk).  usztasáknak ez volt az egyik jelmondatuk.

k
08
jan

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség

Néhányan nem értik, hogy miért vagyunk annyira a „nagy francia forradalom" ellen, miért is nevezzük a felvilágosodást elsötétedésnek. És főleg, hogy miért tekintünk maró gúnnyal a „szabadság, egyenlőség, testvériség" hármasa felé. A szabadság, egyenlőség és testvériség szavak nagyon szépen hatnak a lélekre, felemelő pátoszt érez az ember, ha meghallja őket. Azonban igencsak kevesen gondolkoznak el e szavak hallatán azon, mit is jelképeznek valójában, mit jelentenek, és mivé deformálta őket a „haladás". Azt javaslom, vizsgáljuk meg e szavakat valódi jelentésükben és abban, ahogyan láttatni akarják velünk a liberálisok!

Szabadság

v
01
júl

Domokos Endre János: Kulturális forradalom – a nyugati kultúra alkonya

„Forradalom közeleg. Ez a forradalom más lesz, mint az elmúlt idők forradalmai. Az egyénnél és a kultúránál kezdődik, és csak végső aktusaként változtatja majd meg a politikai struktúrát. Sikeréhez nincs szüksége erőszakra, és ellenállni sem lehet neki erőszakkal. Máris bámulatos gyorsasággal terjed, s ennek következtében törvényeink, intézményeink és társadalmi szerkezetünk máris változóban vannak..."
(Charles A. Reich: A zöldülő Amerika. 1970)

Oldalak

Feliratkozás RSS - Eszme csatornájára