Eszme

Világnézeti témájú cikkek, tanulmányok, elemzések

k
01
nov

„Nem vagyok szexista! Nem vagyok szexista!" - Ez vár ránk?

Egy rövid videó, ahol a nem túl távoli jövő van bemutatva. Ha egyesek számára még őröltségnek és szürrealitásnak is hat, nézzen csak szét Nyugat-Európában, és rögvest nem találja majd olyan lehetetlennek!

Kitartás.net

szo
22
okt

Töprengések 1956 ürügyén - újraközlés

A régi mondás szerint aki nem tanul a saját történelméből, azt az istenek arra ítélik, hogy addig ismétlődjenek vele a tragédiák, amíg meg nem tanulja azt, amit kell.

szo
15
okt
k
04
okt

Egyetlen megoldás létezik

Magyarország megmaradásának feltétele a liberalizmus és a bolsevizmus (gyűjtőnevén: zsidó szellemiség) gyökeres kiirtása. Mindaz az ártalom, ami elpusztította az egészséges életet, csak ezen mérgező elvek és gyakorlattá vált aljasság következtében juttatta a szakadék szélére az országokat, a társadalmakat és benne az egyes embert családjával együtt.

A francia forradalom nyomán nálunk is felburjánzó anarchia, szellemi elzüllés évszázadok minden építkezését lerombolta, értéktelenné silányította. A gyenge próbálkozások kudarca az „elnéző” magatartás volt. Ha minden olyan pártoskodást és ennek hátországát (sajtó, oktatási visszaélés, stb.) melyek tönkretették a múlt minden értékét és a jövő biztató lehetőségét, kiirtják gyökerestől, akkor nincs kudarc.

szo
01
okt

Na és? ...

… mondta jó néhány esztendővel ezelőtt a miniszterelnöki székbe emelt alkoholista, törpe zsidó. Ezzel jellemezte is önmagát, irányultságát és az általa vezetett ország „reményeit”. Tündökölt és azután ő is megbukott, mint oly sok más a történelemben, lett-légyen az hozzá hasonló, vagy szöges ellentéte az ő gondolkodásmódjának. Mi pedig itt vagyunk és hol őt, hol a régebbi és/vagy más típusú bukottakat sírjuk vissza. Mindezt annak fényében, hogy melyik lábbal keltünk fel.

v
25
szep

A rend és béke feltétele – Visszavenni és megtartani!

Visszavenni Magyarországot a bitorlóktól, a szellem- és testgyilkosoktól; régi és új kunbéláktól, rákosiktól, hellerektől, lendvayktól, bankár-kaszttól, stb. Megtartani Magyarországot az ezeréves keresztény tisztességben és dicsőségben, Szent István, Szent László, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Prohászka Ottokár és sok más jeles nemzettestvérünk szellemében.

Úgy tűnik, hogy előző írásomban, az ügyvédnőnek öltözött hüllővel/hiénával (nem kívánt rész törlendő) kapcsolatos „Auschwitz-pozitív” kifejezésem gyorsan célba ért. Észlelhetően aktív a sajtófigyelő-szolgálat a liberális, posztbolsevik, másságos, álságos, magyar- és kereszténygyűlölőknél.

A Dohány utca – Dob utca – Síp utca – Wesselényi utca romkocsmáiban már keresik a talmudi visszavágás lehetőségét. Az ELTE-s kérdezőt viszont megnyugtathatom, hogy én nem talponállóban tanultam a kifejezést.

p
23
szep

„Rangegyenlőségi társadalomban élünk…”

Ezt vágta a fejemhez egy ügyvédnőnek öltözött hüllő.

Egyébként is elrontottam a tanúvallomásomat ennek a féregnek az aljas hangoskodása, kötözködése nyomán és nem tudtam szándékom szerint segíteni egy jó barátomnak, pontosabban a kislányának, akinek az lenne a legnagyobb szerencséje, ha minél távolabb kerülne az anyjától. (NB. ebből kiolvasható, hogy az u.n. anya ügyvédjéről van szól.)

Ez a Rosa Luxemburg kinézetű és lelkületű taláros gonosz, három dolgot kellett volna, hogy halljon tőlem, ha van elég lélekjelenlétem, de sajnos örökké átkozom a szangvinikus vérmérsékletemet, amely sok bajba sodort eddig is:

1.) ám legyen rangegyenlőség, én szívesen segítek vagont kirakni az „rangegyenlő nőknek”.

k
23
aug

„Nincs bátorítóbb, mint a büntetlen bűn.”

A fenti idézett, igazán jól bemutatja a mai világ gondolkodásmódját. Ki merem jelenteni, hogy a de Sade márki-féle „filozófia’ terjesztői több kárt okoznak az emberiségnek, mint az Iszlám Állam. Félreértés ne essék, az IÁ hatalmas fenyegetés, de ha belegondolunk, az ő áldozataik főként mártírok, márpedig ők elnyerik az örök életet. „Jézus azt felelte: Bizony, mondom nektek: mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet.” (Márk 10, 29-30) Ezenkívül egy ilyen külső fenyegetés összefoghatja a keresztény Európát.

Miért nem zajlik le a fenti forgatókönyv? Miért nem indítunk egy újabb keresztes háborút? Az erkölcsi hanyatlás miatt!

p
05
aug

Ezek a mai fiatalok: tehetségesek, okosak és (jobb) életrevalók

Mindez egy öregedő ember véleménye, pedig tőlünk a lenézést, sértegetést, sőt megvetést szokták hallani.

Hát bölcs öregek lennénk, ha nem hallanák többé! Mit is szoktunk mondani?

* A fiatalok behódoltak a korszellemnek..

Igen-igen kedves öreg társaim, de kérdem én: ki hódolt (és hódol be ma is) be előbb az aljas zsidó média szédítéseinek? Mi!

Mi voltunk azok, akik loptunk a gyárból; mi voltunk, akik beléptünk a pártba; mi voltunk azok, akik nem írattuk be őket hittanra; mi voltunk azok, akik felrúgtuk a házastársi hűséget; mi voltunk azok, akik kölcsönöket vettünk fel még akkor is, amikor látható és tudható volt, hogy belebukunk és a gyermekeinkre marad a baj… - soroljam?

* A fiatalok megbízhatatlanok az ígéreteikben.

k
21
jún

Korunk hősei

Az ún. nemzeti oldalon az utóbbi néhány évben kitört a szervezetek és támogatóik közt lévő ellentét. Mindenki azt gondolja, az a nagyobb magyar, aki az általa jónak tartott eszmét, szervezetet támogatja. Egymást és a külvilágot győzködik, hogy ki milyen tényezők alapján lesz a nagyobb magyar – pedig korunk hőseit nem bársonyszékekben vagy pódiumokon kell keresni.

Szeretett hazánkat az utóbbi években nem sújtott se járvány, se háború, mégis haláltusáját vívja. Gazdasági válság, munkanélküliség, létbizonytalanság, szegénység, bevándorlás, szociális és társadalmi problémák… Felsorolni is lehetetlen és borzalmas, hogy mennyi baj van ebben az országban, amely így elindult a totális összeomlás felé.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Eszme csatornájára