Eszme

Világnézeti témájú cikkek, tanulmányok, elemzések

p
10
jún

Magyar filozófusok

— Nemzeti és egyetemes gondolkodásunk megalapozói —

Napjainkban angolszász hatásra a ’filozófia’ szót a zsurnalisztikában tág értelemben használják. Így beszélnek „üzleti filozófiáról”, „banki filozófiáról”, „politikai filozófiáról”, „katonai filozófiáról”. Azt mondhatjuk, hogy a filozófia a stratégia szinonimája lett. Bizonyos körök pedig rosszalló értelemben beszélnek filozófiáról: az értelmetlen, üres, céltalan fecsegést nevezik filozófiának. Ezzel szemben Hellászban már a Szókratész előtti korban a filozófiának szűkebb terjedelmű fogalma alakult ki. Püthagorasz, a hírneves matematikus és gondolkodó arra a kérdésre, hogy bölcsnek tartja-e magát, azt válaszolta, hogy nem, de szereti a bölcsességet. Tulajdonképpen ebből a válaszból született meg a ’filozófia’ szó (görögül filein = szeretni, szophia = bölcsesség, filoszofia = a bölcsesség szeretete).

v
05
jún

Trianon és a magyar identitás

Olyan gyakran halljuk a – nemzeti oldalon szinte közhellyé váló – fordulatot, miszerint „magyar az, akinek fáj Trianon”, hogy mára szinte identitásunk sarokkövévé, kizárólagos meghatározójává vált és lassan olyasmi szerepet kezd betölteni, mint a zsidóknál a HolokausztTMvallás (tessék mondani, ha Fekete Pákónak holnap elkezd „fájni Trianon”, akkor ő is magyar lesz?!). A definíciót kifacsarva, mondhatnánk úgy is, hogy „zsidó az, akinek fáj a HolokausztTM, vagy Köves Slomó szavaival: „nagyon sok zsidó semmit sem tud saját hitéről, vallásáról, kultúrájáról, és így az egyetlen élmény vagy fogalom amihez a zsidóságát kötni tudja az a holokauszt”.

Lássuk be, sajnos sok magyarnál éppen ez a helyzet Trianonnal.

v
05
jún

Új nap virradt

Egy nap telt a legutolsó trianoni megemlékezések óta, immáron a 96. évfordulója volt ez az eseménynek. Nem tudom viszont hány napja és hány éve annak, hogy népünk önmagáról megfeledkezett, és hátat fordított jövőjének.

Nincs nagyobb és őszintébb megemlékezés annál, mint amikor az ember nem felejtve az áldozatot amit elei nap mint nap vérrel és izzadtsággal meghoztak e földnek felvirágoztatásért, követi példájukat, folytatja munkájukat. Nem csak június negyedik napján, hanem az évnek minden napján kell emódon megemlékezünk, így mutatva tiszteletet aziránt ami ránk örökül maradt és bizonyítani hogy nem hagyjuk veszni azt. Amíg ezt ami jelenleg miénk képtelenek vagyunk megbecsülni és küzdeni érte, hogyan is gondolhatjuk hogy ez egyszerre másképpen lesz pusztán mert arrébb fekszik majd az országhatár? A folyamat csak ellenkezőleg lehetséges, ha először méltóvá válunk örökségünkre hogy majd visszanyerhessük azt.

szo
04
jún

Trianon és a megoldás

„Magyar Jövő: jelenünk romjain
Fölépülő dóm: Isten temploma
Oltártűz ég a Kárpát ormain
És zúg a himnuszunk: Nem, nem, soha!"
(Radványi Kálmán)

szo
28
máj

A hungarizmus kihívásai – Válasz a Kitartás.net vitaindítójára

Kedves testvérek!

Keresztény, keresztyén bajtársaim!

Örömmel, bár kissé félve olvastam Lantos testvér álláspontját a hungarizmusról, és olvastam természetesen a reá érkezett választ is (Botka János gondolatai). Engedjétek meg, hogy én is hozzászóljak pár sorban az olvasottakhoz.

Kezdeném a gondolatébresztő cikkel, azon belül is Prohászka Ottokár püspök gondolataival.

Hungarizmus: Mátyás király, Rákóczi, Bethlen, Bocskay, Kossuth lélekjárása. Hungarizmus: magyar élet, magyar lélek, magyar levegő, magyar sajátosság. Hungarizmus: Isten gondolata magyar kiadásban, hungarizmus: magyar kultúra!

cs
26
máj

„Újhungarizmus"? Mi folyik a Kitartás.net-en?

Lantos János a napokban jegyzett egy cikket, „Hungarizmusról, ezúttal egy kicsit másképp" címmel. Az a benyomása támadhat az olvasónak, hogy mindez némileg ellentmond annak, amit a Pax Hungarica Mozgalom az elmúlt években hirdetett. Bár, ha figyelmesebb szemmel követte az olvasó például a Kitartás.net-et, akkor láthatta, az elmúlt 1-2 évben változni látszott az irányvonal. Lantos cikke is ebbe az irányba mutat.

sze
25
máj

Zeitgeist - hungarista szemmel

Manapság a nemzeti oldal körében is egyre inkább terjed a Zeitgeistnak nevezett mozgalom iránti szimpátia. A legtöbb embernek a hangzatos fő direktívákon kívül, mint fenntarthatóság, környezetvédelem és békésebb társadalmi struktúra más nem igazán jut eszébe, hiszen (itthon legalábbis) az aktivistái erre helyezik a hangsúlyt. Miért is kell foglalkoznunk a Zeitgeist-jelenséggel? Azért mert káros, és az igazságkereső embereket könnyen befolyásolhatják azzal, hogy bár kritikai módon állást foglalnak a mai rendszer ellen, valódi megoldást nem nyújtanak. Egy alapvetően kapitalizmus elleni mozgalomról van szó, amely mind társadalmi, mind gazdasági és környezeti szempontok alapján bírálja a mai demokratikus rendszereket, ami - felületesen nézve a propagandájukat - vonzó lehet, de mélyebbre kellene ásni, hogy átlássuk, miről szól ez pontosan.

sze
25
máj

Domokos Endre János: Új világvallás

Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, amely kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára.

(Jel 13,11)

k
24
máj

Hungarizmusról, ezúttal egy kicsit másképp...

Bizonyára nem kerülte el olvasóink figyelmét, hogy a Kitartás.net hasábjain az elmúlt időszakban megjelent néhány olyan cikk, amely a hungarizmus érvényességét nem Szálasi Ferenctől eredezteti, gondolunk itt elsősorban Prohászka Ottokárra. Ismlétlés gyanát ebbéli cikkeink IDE és IDE kattintva olvashatóak. Ezek egyikében lánglelkű székesfehérvári püspökünk eképpen fogalmaz: 

Hungarizmus: a Mátyás király, Rákóczi, Bethlen, Bocskay, Kossuth lélekjárása. Hungarizmus: magyar élet, magyar lélek, magyar levegő, magyar sajátosság. Hungarizmus: Isten gondolata magyar kiadásban, hungarizmus: magyar kultúra!

h
23
máj

Turán túrán

Az elmúlt évtizedekben nacionalista körökben fokozott figyelem és érdeklődés tárgyává vált a turanizmus eszméje. Az ideológia híveinek egy jelentős része azonban nem tudja, hogy a turanizmus nem egyenlő a magyarság török származásának elméletével, és a finnugor rokonság elvetésével. Éppen ellenkezőleg, a turanizmus az ural-altáji népek összetartozását hirdeti, az ún. „ugor-török” háború fő kérdése pedig inkább az volt hogy a magyarság egy eltörökösödött ugor nép, vagy egy alapvetően török eredetű később (rokonnépnek tekintett) ugorsággal keveredett populáció. A terjengő fogalomzavarnál még fontosabb rávilágítani a turanizmus kialakulásának politikai érdekektől nem mentes hátterére, az eszmével kapcsolatos ellentmondásokra, de amellett az újabb tudományos ismereteink szerinti részigazságaira is.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Eszme csatornájára