Eszme

Világnézeti témájú cikkek, tanulmányok, elemzések

v
01
máj

Május elsejéről – másként…

Kétkezi munkástestvéreim és földművelő honfitársaim!

Ti, akik a „nap terhét hordozzátok” joggal mondhatjátok, hogy árván hagyott Titeket az Egyház.

A 19. század végén próbálkozott egy XIII. Leó nevű pápa, hogy ráeszméljen az Egyház: Krisztus és az Ő nevelőatyja – a május elsején „túlságosan csendes” egyházi külsőséggel megünnepelt Szent József – arca verítékével kereste a kenyerét. (Rerum Novarum kezdetű pápai körlevél.)

cs
28
ápr

Éljen május 1? - munkásosztály régen és ma

Ma már a május 1, avagy a „Munka Ünnepe” nem azt jelenti, mint fiatalkoromban. Május elsején, ha jó idő van, minden nagyobb település majálist rendez, vurstlival, virslivel, dodzsemmel, jégkrémmel a gyerekeknek. Gyerekkoromban én még vörös zászlók alatt vonultam fel, s akkor még, úgymond a virsliben is volt „anyag”: kevesebb tartósítószer, több vörös hús, s exponenciálisan több volt a vörös zászló és propaganda is. (És bizony, nem kevés magyar zászló is, noha erről sokan megfeledkeznek!)

A propagandával akkor se sokat foglalkozott a jónép, én pl. nem emlékszem, hogy a gaz kapitalistákról beszélgettek volna a szüleim és a többi munkás, hanem sokkal inkább arról, mekkora lesz (!) a prémium, kell-e majd érte sokat túlórázni, mikor lesz brigádvacsora (!), s mikortól kell lefoglalni a gyerekeknek a vállalati üdülőbe a helyeket… gyermekfejjel, alulnézetből, ilyen volt nekem a május elsejei felvonulás.

cs
28
ápr

Iszlám jövő Európában?

Két konzervatív szerző egybehangzóan azt állítja, hogy a tömeges muszlim bevándorlás veszedelmes az európai civilizációra nézve. De egyikük nemigen lát kiutat, másikuk azonban, Izrael példájára hivatkozva, igen.

Robert Kaplan esszéje jó függelék lehetne Houellebecq Behódolás című regényéhez” – írja az Unz magazinban Steve Sailer.

sze
27
ápr

A XXI. századi hungarizmus alapjai IV.

A hungarizmus három alappillére a nacionalizmus, a szocializmus és a kereszténység. A kereszténység, mint erkölcsi alap adja a mozgalom, az ideológia és a nemzet lelkiismeretét. Azonban sokan kritizálják a hungaristákat, hogy a vallásnak ilyen jelentőséget adnak. A magukat hungaristáknak vallók között is akadnak olyanok, akik megfeledkeznek a kereszténység jelentőségéről, és ódivatú, betarthatatlan szabályok összességének tartják a vallást, amely szükségtelen egy új társadalomban.

sze
20
ápr

A XXI. századi hungarizmus alapjai III.

A hungarizmus a jövő! A hungarizmus ideológiája, a hungarista mozgalom, a hungarista hit olyan fegyverek, amelyek a végső győzelem eszközei. Azonban a legfontosabb fegyver a hungarista győzelemhez maga a hungarista. Az egyén, aki életével, szellemével és hitével az álmot valósággá formálja. Az egyén szerepe nagyobb a mai világban, mint eddig bármikor.

Hajlamosak a nemzetben gondolkodók olyan kifejezéseket máglyára vetni, mint az individualizmus, az egyén fontossága. Sokan úgy vélik, hogy a győzelem vagy az ideális társadalom csakis a kollektivizmus modellje alapján létezhet. Az egyénnek alá kell vetnie magát a közösségnek, és az egyéniség csakis a közösséget szolgálhatja. Kedves testvérek, ezt hívják kommunizmusnak!

v
17
ápr

Tudós-Takács János az abortuszról

Az abortusz propagálói általában arra hivatkoznak, hogy „a magzat nem jogképes személy, nem igazán teljes ember, csupán az anya testének egy része”. Ez azonban teljesen helytelen érvelés. Az emberi élet — mint köztudott — nem a születéssel, hanem a fogamzással kezdődik. Már a megtermékenyített petesejtben benne van genetikailag, csíraszerűen mindaz a képesség, lehetőség, ami később részben a méhen belüli, másrészt a méhen kívüli fejlődés során, mint személyes emberi sajátosság kibontakozik, ténylegesül.

A magzat akkor is rendelkezik az értelem és akarat, a gondolkodás és elhatározás képességével, amikor ezt már ténylegesen nem gyakorolja, sőt még az anya nem is észleli a mozgását. Már akkor megvan benne a szeretet képessége, amikor magzati életének első óráit éli.

v
17
ápr

Feminista vallásgyalázás Budapesten

Április 10-én, vasárnap néhány fős, szélsőséges csoport tüntetett a budapesti lengyel nagykövetség előtt. Az ok: a lengyel püspöki kar nyilatkozatot adott ki az emberi élet védelméről, s ez a magzatgyilkolás elkötelezett híveit felháborította. Az amúgy jelentéktelen tüntetés nem érdemelne egy szót sem, ha nem űztek volna gúnyt a katolikus vallásból, elsősorban az Eucharisztiából. A tüntetés előtt néhány nappal terjedelmes interjú jelent meg a Magyar Narancs című zsidó-liberális szennylapban. Egy „katolikus feminista teológus”, dr. Perintfalvi Rita nyilatkozott, s annyi butaságot hordott össze, hogy az külön tanulmányt érdemelne. Nézzünk néhány példát. Feministánk az interjú elején ezt mondja:

szo
16
ápr

A XXI. századi hungarizmus alapjai II.

A hungarizmus a tökéletes ideológia! De ezt mondhatja bárki... Lehet arról vitatkozni, hogy egy ideológia tökéletes vagy tökéletlen, jó vagy rossz, idejétmúlt vagy időtálló. Azonban az ideológia tökéletességét vagy tökéletlenségét jobbára nem csupán annak tételei adják. Inkább annak képviselői. Hisz jó dolgokat is lehet rosszra használni és rosszakat is jóra. A kérdés, hogy ki, miként, mire és milyen célból használ fel valamit.

cs
14
ápr

»Ne öld meg az ártatlant és az igazat« (Kiv 23,7)

A 24.hu beszámolója szerint a Lengyelországot az elmúlt hetekben megosztó abortusz-vita hazánkba is begyűrűzött. A lengyel nagykövetség előtt ugyanis egy kis létszámú, de annál zajosabb – Lendvai Ildikó egykori pártfőtitkárt is soraiban tudó – élet-, és családellenes csoportosulás tüntetett vasárnap. A szivárványos zászlók alatt felsorakozó társulat a Lengyelországban tervezett teljes abortusz-tilalom ellen tiltakozott, amelyet elsősorban a lengyel katolikus püspöki kar szorgalmaz, de a kezdeményezést a miniszterelnök és a kormánypárt is támogatja (egyelőre).

v
10
ápr

Álljunk helyt az elkövetkezendőkben is!

A 90-es évek elejétől kezdve újra aktív a hungarista mozgalom, annak ellenére, hogy alkotmányosan perifériára száműzik és a szellemileg tönkretett társadalom számára egy illegálisnak és extrémnek mondható politika irány képe rajzolódik ki e kifejezés hallatán. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a belső konfliktusok is hátráltatják a kibontakozást. Nehéz dolga van a mozgalomnak egy olyan Magyarországon, ahol az emberek kényelemszeretetébe és természetesen egyéb korlátokba is ütközik. A politikai irányzatok közötti kontrasztok is elmosódnak és így nehezen tud tevőleges propagandát és aktivizmust kifejteni, hiszen csak kevesen értik meg, hogy pontosan mi is a hungarista önmeghatározás. Ebben oroszlánrészt vállal a média, a politika, valamint e kettő által vezérelt közgondolkodás is. A Fidesz vagy a Jobbik retorikája és népszerűsége miatt – ami hasonló sok más európai pártéhoz és szervezetéhez – úgy tűnhet, légüres politikai térbe kerültünk.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Eszme csatornájára