Eszme

Világnézeti témájú cikkek, tanulmányok, elemzések

szo
02
ápr

Prohászka emléke előtt tisztelgünk

1927. április 2-án, tehát 89 évvel ezelőtt hunyt el Prohászka Ottokár, a katolicizmus és egyben a hungarizmus jeles képviselője. Erkölcsi iránymutatásaira ma is vezérlő iránytűként tekint a jelenkori Hungarista Mozgalom, ezért az emléke előtti tisztelgés jegyében egy cikkel emlékezünk rá.

Prohászka Ottokár: Hungarizmus és kultúra

Előadás a Magyar Jövő sajtóházának megnyitó ünnepségén. Miskolc, 1925. január 18.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

p
01
ápr

A XXI. századi hungarizmus alapjai

A tartalom ugyanaz, a forma más. Amikor hungarizmusról beszélünk, akkor az egyetemes igazság magyar élettérben való megnyilvánulására gondolunk, amelynek alapelemei a nacionalizmus, szociális gondolat és a kereszténység. Szálasi jól kidolgozta és megfogalmazta azt az ideológiát amely lényegében a magyarságra lett szabva, és habár a hungarizmus tartalmán változtatni nem kell, nem szabad és nem is érdemes, figyelembe kell venni, hogy 2016-ban egészen más eszközökkel és módon kell a hungarizmust elterjeszteni a Kárpát-Duna Nagyhazában.

p
11
már

Ami sosem megy ki a divatból

A progresszív világnézetű emberek gyakran támadnak minket azzal, hogy nem csupán embertelen világnézetet vallunk, hanem világnézetünk javarészt olyan dolgokon alapszik, amelyek a szűklátókörűségünkről és maradiságunkról tesz tanúbizonyságot. Néha már a sötét középkor szellemiségéhez hasonlítják, vagy onnan eredeztetik a hungarizmust.

cs
10
már

Korunk torzult nemi szerepei

Írásra hajlok napok óta, de most érett meg bennem a késztetés, hogy rávilágítsak korunk hibás romantikájára.

Talán In medias res, a dolgok közepébe vágva érdemes kezdeni: rengeteg fiatal nő és férfi téved rossz útra. A mai fiatalok között a házasságig való önmegtartóztatás már szóba sem jöhet, de ez semmi, ahhoz képest, hogy bizonyos körökben és korosztályokban dívik a „trófeagyűjtés” művészete. Nem, hölgyeim, sajnos most nem csak az urakra gondolok.

p
04
már

A Hungarista légió Horvátországban

Az ÚT ÉS CÉL számára írta vitéz Luburich Vjekoszláv („Drinjanin") tábornok, a Horvát Nemzeti Ellenállás főparancsnoka

Tetőtől-talpig katona vitéz Luburich tábornok, akit itt a saját írásán keresztül mutatunk be a hungarista testvéreknek és a magyar nyilvánosságnak. Kemény, határozott, egyenes, mély érzésű horvát hazafi s amellett őszinte barátja a magyarságnak. Második hazájának vallja Magyarországot, ahol fiatalsága legszebb éveit töltötte, beszél magyarul s nem csinál titkot abból, hogy felfogása a hungarizmus eszmerendszerével majd minden ponton egyezik. Személyében a horvát népet kívánjuk megbecsülni, amely a mienkkel nyolc évszázadon keresztül élt együtt; vele vállvetve vitézül küzdött mindenkor a közös ellenség ellen, legutoljára a második világháborúban. De szóljon erről vitéz Luburich tábornok írása:

szo
06
feb

Túlterhelt diákok és tanárok?

Mitől?

A diáknak az az élethelyzet által adott feladata, hogy tanuljon, a tanárnak pedig, hogy tanítson. Amennyiben valamelyik képtelen egy kijelölt szintet elérni, nem szükséges tovább abban az intézményben helyet foglalni és időt tölteni! Ennyi.

szo
06
feb

Richelieu bíboros alaposan melléfogott…

Neki tulajdonítják a hírhedt elszólást: „keresd a nőt”. Mindenesetre az antiklerikális Dumas regényében jól jön ez a fordulat. Ha tényleg ő mondott ilyet, alaposan melléfogott – bár a tetteiből ítélve volt olyan bölcs, hogy ekkora sületlenséggel nem rontja le a hírnevét. Ha ma élne – és visszatekintene akár az őt megelőző korokra, akár az ő korától eltelt történelmi időre, – bizonyosan másként gondolkodna és nyilatkozna: „keresd a zsidót”.

S ha akkor ilyen szellemben hoz döntéseket, bizony elkerülhető lett volna a „felvilágosodásnak” nevezett emberi lealjasodás és a belőle fakadó többi szellemi kudarc, mint pl. az ateista, kommunista, majd a liberális eszmék elterjedése.

k
02
feb

„Hungarizmus: Isten gondolata magyar kiadásban" - Prohászka Ottokár születésnapjára

1858. október 10-én, 158 évvel ezelőtt született Prohászka Ottokár, katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök. A Kitartás.net két írással is tiszteleg emléke előtt. 

Prohászka Ottokár Nyitrán született 1858. október 10-én katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök, a magyar keresztényszocializmus képviselője, az MTA tagja. Katolikus püspökként megáldotta az népi rendfenntartó különítményeket. Ö harcolta ki a Numerus Clausus zsidó kvótáját, vagyis ő volt a szöveg megírója és ő volt a kormánypárt elnöke, aki a zsidótörvény elfogadásra ajánlotta a képviselőknek, majd a Bethlen-kormánytól számon is kérte annak megvalósítását.

Ékes, egyéni stílusa révén a modern katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselője, a 20. század eleji katolikus megújhodás egyik programadója. Írásai máig hatóak, gondolatai, személye ma is viták tüzében áll.

v
31
jan

Nincs megállás!

Rosszat hallunk egy íróról, akinek rokon gondolatai vannak? Olvassunk tőle könyveket, és utána ítélkezzünk. De mindig legyünk készen az ítéletünket felülbírálni. Rosszat hallunk egy szervezetről vagy személyről, ami / aki rokon irányvonalat képvisel? Ismerjük meg személyesen, és utána ítélkezzünk. De mindig legyünk készen az ítéletünket felülbírálni.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Eszme csatornájára