Hitélet

Keresztény hitünk megismerését, terjedését szolgáló irások

h
08
aug

Metafizikai tradíció és kereszténység

Felmérések szerint a hinduizmus a világ harmadik legelterjedtebb vallása, követve a kereszténységet és a mohamedán hitet. Ám azt kell mondjuk, hogy ez nincs így - ugyanis nem a keresztény vagy mohamedán, hanem a hindu gyökerű világképek ma a legelterjedtebbek. Legyen szó ezoterikus feministáról, sámánhit büszkeségétől eltelt nemzeti radikálisról vagy épp, be kellett látnunk, a metafizikai tradíció intellektuális hívéről, mindannyian egyetlen egy világkép más módon becsomagolt formáját hiszik: a hindu szemléletet, mely teljesen ellentétes a kereszténységgel.

v
20
szep

Lehet-e a keresztény katona?

A gombamód szaporodó szekták némelyike (pl. a Jehova tanúi), de egyes, katolikusnak mondott vallási csoportosulások is azt hirdetik, hogy keresztény ember nem lehet katona, sem háborúban, sem békében, mert — úgymond — „nem tanulhatja ki a gyilkolás tudományát”. A katonaságtól való teljes elhatárolódásukat azzal fejezik ki, hogy még hozzáérni sem hajlandóak a fegyverhez. Magatartásuk alátámasztására Isten ötödik parancsolatára: a „Ne ölj!” parancsra hivatkoznak.

Hozzá kell tennünk, hogy Jehova tanúi és az említett katolikus pacifisták a Kádár-rendszer időszakában is megtagadták a katonai szolgálatot, amikor ezért több évig tartó börtönbüntetés járt. Ez azt mutatja, hogy a magatartásukban nem múló divat majmolása, hanem mélységes meggyőződés tükröződik.

p
18
szep

Az iszlám terjesztése a migránsok célja

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője szerint a sátán kihasználta, hogy Istent kiutasították Európából.

Mélyen egyetértek Orbán Viktor intézkedéseivel, mert az Európát elárasztó migránsok nem menekültek, a gazdag arab országok küldik őket földrészünkre, hogy a kontinenst is mohamedán hitre térítsék – mondta lapunknak adott interjújában dr. Youssef Khalil, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője. Hozzátette: meglátása szerint idővel nemcsak Németországot veszik célba a mohamedán migránsok, hanem a teljes földrészt. A főpap ugyanakkor nem hallott arról a több ezer koptról, akiket a magyar állam telepített le Magyarországon.

sze
24
jún

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!"

Egyszerű keresztény ember vagyok, aki megtérése óta nap mint nap foglalkozik teológiával, és igyekszik élni is azt, amit megismert, és Annak a szeretetéből táplálkozni, Akinek ismerete felé lassan-lassan halad.

Aki felületesen ismer, tulajdonképpen nem is mondaná meg rólam, hogy hungarista vagyok, mert nem illeszkedem bele azokba a sztereotípiákba, amelyek egy nyilasról élnek a ma élő emberben hála a horthysta, kommunista, majd liberális propagandának.

p
19
jún

A végíteletre vonatkozó jóslatokat nem lehet többé iróniával és megvetéssel kezelni

Megjelent Ferenc pápa első enciklikája. A CNN beszámolója szerint a pápa az ökológiai válságért a nagyvállalatokat, energetikai cégeket, rövidlátó politikusokat, lelkiismeretlen tudósokat, laissez faire közgazdászokat, közömbös, érzéketlen keresztényeket és a tudatipart tette felelőssé, majd - utalva a világ állapotára - figyelmeztetett: „A végíteletre vonatkozó jóslatokat nem lehet többé iróniával és megvetéssel kezelni”. Alább az enciklika szaleziak.hu-n megjelent rövid ismertetőjét közöljük:

p
14
feb

A sátán szolgálatában

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonoszsága és cselvetései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki Isten, esedezve kérünk; te pedig, mennyei sereg fejedelme, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek elveszejtésére körüljárnak a világban, isteni erővel taszítsd le a pokolba. Amen."

cs
27
júl
sze
26
júl

Napi evangélium 2017. július 26.

Szent Joakim és Szent Anna

 
Sir 44,1.10-15
 
Az ősatyák dicsérete Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket nemzedékeik sorában. De azoknak a jámbor férfiaknak, akiknek jósága nem ért véget, a javaik megmaradnak ivadékuknál, és szent örökségük unokáiknál, a szövetségek részese marad utódjuk, és miattuk gyermekeik is mindörökre. Törzsük és hírnevük el nem enyészik, testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Népek emlegetik bölcsességüket, és dicséretüket hirdeti a közösség.
 
Mt 13,16-17
 
k
25
júl

A polgári engedetlenség mintájára…

…kell ma a Római Katolikus Egyházban is egy teljesen egységes mozgalom, amely megtagadja az engedelmességet Ferenc pápától és a már egészen nyilvánvalóan zsidóbérenc püspököktől, papoktól. Az egyházrombolás és a hívek üdvösségének semmibe vétele olyan mérteket öltött, amely nem maradhat válasz nélkül. Ne feledjük a régi mondást: segíts magadon az Isten is megsegít – nélkülünk nem fog semmit tenni Isten, miért is tenne!

Mire várunk? Arra, hogy Krisztus, vagy Szűz Mária jeleket mutasson? MÉG MENNYIT ADJANAK?

A hithű mozgalmaknak félre kell tenni sajátos kis „főnökösdi” játékaikat és egyesült erővel fellépni a hívek védelme érdekében. Az internet szennyébe most már bele kell tölteni a fertőtlenítő igazságot; támadni kell az ott megjelenő hazugságokat és az azokat terjesztő zsidókat bérenceikkel együtt. Ha facebook, meg a youtube kitilt, akkor létrehozni saját csatornákat, fórumokat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Hitélet csatornájára