Mozgalom

Mozgalmi hírek, események, beszámolók

szo
07
feb

PHM-meghívó a Becsület Napjára

Szerkesztõségünk változtatás nélkül közli a Pax Hungarica Mozgalom hozzánk is eljuttatott meghívóját, mely a nemzeti összefogás jegyében íródott. Kíváncsian várjuk, vajon lesz-e foganatja:

 


Magyar Testvéreink!

Az utóbbi idõben mind többet hallatnak magukról azok a vélemények, melyek – nagyon helyesen - a nemzeti erõk totális összefogását sürgetik. Ezzel kapcsolatosan nem ritkák az olyan megnyilvánulások, amik úgy hiszik, hogy a Pax Hungarica Mozgalom ennek valamiféle kerékkötõje lenne. Ezért, a félreértések eloszlatása - és a valódi egység és összefogás érdekében, ami minden ellentétes elképzeléssel szemben, céljainkkal teljes összhangban áll - tisztelettel felkérünk minden nemzeti szervezetet, a már hagyományosan több szervezet összefogásában megrendezésre kerülõ, általunk is támogatott Becsület Napja megemlékezésen való részvételre!

v
28
dec

Hungarista szórólapozási akció Kecskeméten (+képek)

A Pax Hungarica Mozgalom kecskeméti csoportja szórólapozási akciót hajtott végre a belváros egy forgalmas pontján. Több száz szórólap került kiosztásra, melyet az emberek szemmel láthatólag érdeklõdve fogadtak. Képek alább:

 

 

p
26
dec

PHM-közlemény a bukaresti "nemzetiszocialista" szégyenrendezvényről

Kitartás.hu-kommentár: Portálunk teljes egészében közli a Pax Hungarica Mozgalom álláspontját a nemrég Romániában lezajlott bukaresti román soviniszta rendezvénnyel kapcsolatban. Ez - álláspontunk szerint - teljes mértékben tükrözi a hungarista álláspontot a kérdésben, és az elemzés messze túlmutat eme szégyenteljes incidensen:Bajtársak!


cs
18
dec

PHM-közlemény a hétvégi hanuka-ünnepséggel kapcsolatban

A Pax Hungarica Mozgalom megdöbbenve értesült róla, hogy szélsõséges zsidó csoportok a magyarság egyik emblematikus emlékhelyén, a Hõsök terén szándékoznak "hanuka rekordot" felállítani. A helyszínnek semmilyen zsidó vonatkozása nincs, ugyanis elenyészõ azon zsidók száma, akik a magyarságért, a magyar hazáért bármilyen áldozatot hoztak volna, éppen ellenkezõleg (Kohn Béla, Rosenfeld Mátyás, Sienger Ernõ, a sor sajnos még hosszan folytatható). A térnek a hanuka ünnepéhez sincs a világon semmi köze, így az országhódítók téren való randalírozását kizárólag hatalom-fitogtatásnak, az õslakosság megalázásának, provokációnak tudjuk felfogni, ami ellen kötelességünk fellépni.
cs
23
okt

Hungarista megemlékezés a Corvin-közben

2008. október 23-án a Pax Hungarica Mozgalom (PHM) által, a Zöld Októberek hõseinek és vértanúinak emlékére rendezett megemlékezésen mintegy 250-en jelentek meg.A PHM vezetõje, Domokos Endre János rögtön az elején leszögezte, hogy egy nemzeti ünnepnek errõl, tehát az emlékezésrõl kell szólnia. Természetesen ezzel korántsem a hatalom javára kívánt szólni. Majd hozzátette, hogy nem csupán 1956-ra emlékezünk most, hanem 1944. október 15-ére is.
Mondandója után szólította a mikrofonhoz Tudós-Takács János mûfordítót, teológust és filozófust, a Hungarista Mozgalom legendás lánglelkû alakját, aki nem mellékesen a Gede Testvérek munkatársa is. Beszéde fõ részét képezte az a gondolat, amelyben ismertette, hogy ’44 október idusának hõseit, és ’56 októberének harcosait több
h
14
júl

A mikrofonnál: Domokos Endre János

A 2008-as év hungarista szemszögbõl egy felcsigázó újdonsággal indult: január 26-án megalakult a Pax Hungarica Mozgalom. A szervezet féléves mérlegét portálunk is le szeretné vonni, ebbõl az okból kifolyólag Domokos Endre Jánossal, a szervezet vezetõjével beszélgettünk.

Németberta Péter: Már készült veled riport a portál elsõ évében, akkor tervbe volt véve a Pax Hungarica Egyesület bejegyzése. Ezzel szemben az "illegalitás" útjára léptél, és most többedmagaddal egy országosan gyarapodó, bejegyzetlen szervezet vezetõje vagy. Mi okozta a korábbi terv megváltozását?

Domokos Endre János: A "törvényesség útja" elsõsorban hagyományainkból ered, miszerint a hungarista mozgalom a hatalmat mindig is alkotmányos eszközökkel kívánta megszerezni. Ez tehát nálunk amolyan "reflex", immár hetven valahány éve...
h
10
már

A Pax Hungarica megemlékezése az utolsó törvényes nemzetvezérkar végsõ nyughelyénél

2008. március 8-án, az Új Köztemetõ 298-as parcellájában a Pax Hungarica Mozgalom szervezésében mintegy két tucat hungarista testvérünk jelent meg, hogy néhány megemlékezõ mondat kíséretében elhelyezze a megemlékezés virágait. Beszédet mondott Domokos Endre János, a PHM vezetõje. Fiala Ferenc megemlékezõ sorait Németberta Péter olvasta fel. A rendezvényen rendbontás, kegyeletsértés, ellenséges provokáció nem történt. Reméljük, hogy a kérdéses hant, mellyel a zsidómédia a Becsület Napja megemlékezést (02.9.) megelõzõen kiemelten, és a higgadtság puszta látszatának fenntartása nélkül, hisztérikusan foglalkozott (cikkjeinket lásd itt és itt), a helyén marad, és jövõre is várja majd a méltóságteljesen emlékezni vágyókat.
v
06
jan

A Pax Hungarica megemlékezése Kassán

2008. január 5-én a Pax Hungarica megtartotta a Hungarista Mozgalom hagyományos, idei megemlékezését Szálasi Ferenc születésének tiszteletére, mindezt a mozgalomalapító filozófus-vezér szülõvárosában, a felvidéki Kassán. A kassai görögkatolikus templomban megtartott szertartás megemlékezõ beszédét Papp Tibor testvérünk mondta el, melynek gerincét Szálasi Bélának, a Nemzetvezetõ testvérének megemlékezõ sorai képezték. A beszédet, valamint a Himnusz, és az Ébredj, magyar eléneklését követõen elhelyezésre került a templom ódon freskói, és a Szálasi Ferencet megkeresztelõ pap emléktáblája alatt a Pax Hungarica árpád-sávos koszorúja. Ezután a testvérek megtekintették a város nevezetességeit, valamint az egykori nyilaskeresztes pártház épületét is. Az idei rendezvény zavartalanul, hatósági zaklatások nélkül, méltóságteljesen zajlott.
k
22
nov

Vér és Becsület helyett Pax Hungarica

Pax Hungarica Egyesület néven kérte nyilvántartásba vételét a Vér és Becsület Kulturális Egyesület (VBKE) korábbi tagsága. Az új hungarista szervezet bejegyzésérõl a Fõvárosi Bíróság hivatott dönteni, amely néhány hónappal ezelõtt elsõ fokon feloszlatta a jogelõdöt. Domokos Endre János, a VBKE egykori ügyvivõje elnökként jegyzi majd a Pax Hungaricát. Lapunknak azt mondta, hogy a bírósághoz benyújtott alapszabályban részletesen kifejtik a hungarizmus jelentõségével kapcsolatos nézeteiket. Egyebek közt szeretnék, ha megszûnne a kapitalista kizsákmányolás, eltûnnének a társadalmi osztályok. A leendõ egyesületnek csak olyanok lehetnek a tagjai, akik valamelyik egyházközösséghez tartoznak.
cs
17
nov

A nyilaskeresztes mozgalom ma is létezik Magyarországon

Forrás: http://www.hetek.hu/index.php?cikk=37620
A következõ cikk átvett, megállapításaival nem értünk maradéktalanul egyet, de a prostituálódott tömegtájékoztatás megszokott hisztérikus és tudatosan ferdítõ szándékú megnyilatkozásai mellett üdítõ színfoltnak tartjuk.


Hazafi Zsolt

A nyilaskeresztes mozgalom ma is létezik Magyarországon
Szálasi nyomdokain

Oldalak

Feliratkozás RSS - Mozgalom csatornájára