Kiadványok

Tudós-Takács János: Az Igazság szabaddá tesz

2016. november 11-én volt Tudós-Takács János teológus, filozófus, műfordító születésének 80. évfordulója. A Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány egy teológiai-filozófiai tanulmánykötet megjelentetésével tiszteleg a jelenkori hungarizmus legnagyobb hatású képviselője előtt.

„Az iszlám térhódítása napjainkban nagyrészt az elméleti és gyakorlati materializmus miatt keletkezett világnézeti vákuum következménye keleten és nyugaton egyaránt. Az is tény, hogy a keresztény teológia a napjainkban eluralkodó nominalista szkepticizmus és történelmi relativizmus következtében mélységes válságban van.

Ám ennek leküzdése nem lehetetlen feladat. Az objektív igazságra törekvő, szubjektív előítéletektől mentes, intellektuális optimizmusra épülő filozófia és az ezzel összhangban álló teológia képes legyőzni a jelen válságot, és igazi alapjaihoz visszatérni.

A kereszténységnek nem ez az első válsága, de mindegyikből megújulva került ki. Kétezer éves fennállása alatt mindig igazolódtak alapítójának, Jézus Krisztusnak szavai: »A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.«” (Mt 16,18)

Terjedelem: 315 oldal, puhakötésű.

A könyv ára: 3000 Ft (+ 1000 Ft posta-, és csomagolási költség)

Megrendelhető: megrendeles[kukac]szsz-mka[pont]hu

A szállítás postai utánvéttel, illetve ajánlott levélként feladva történik. A postaköltség utánvét esetén 2620 Ft (!), ajánlott küldemény esetén 1000 Ft - ez utóbbi esetben előre utalást kérünk az Alapítvány 11704007-20208970 számú bankszámlájára (a könyv ára + postaköltség, mindösszesen 4000 Ft, ennek beérkezése után tudjuk postázni a könyvet). Budapest területén lehetőség van személyes átvételre is, a 3-as metró újpesti végállomásán, előre egyeztetett időpontban, ez esetben természetesen nincs postaköltség.


Retkes Tamás: Örök újrakezdés A Budapest hőseinek folytatása!

A Budapest védelmében résztvevő hungaristák a II. világháború végeztével nem számíthatnak sem megbecsülésre, sem nyugodt életre. A katonai vereség és a világnézeti bosszúhadjárat miatt titkos küldetésre vállalkoznak: kopjásként (sejtszerűen szerveződő titkos hungarista különítményesként) a megfelelő pillanatra várva készülni a visszavágásra, és addig minden ellenséges tekintet elől rejtve maradni. Végigkísérhetjük a Zalaváry család személyes történetén és megpróbáltatásain keresztül az 1945 és 1957 közötti Magyarország meghurcoltatását és töretlen élniakarását. A regény - bár hangvétele és a történelmi helyzetből adódó hangulata alapvetően más, mint a Budapest hőseié - nagyon komoly útmutatást rejt korunk hitehagyó értelmisége és zabolátlan nemzeti ifjúsága számára egyaránt. A könyv sok esetben a történelemtudomány által dokumentált, megtörtént eseményeket tartalmaz, nem egyszer az író családjának berkein belülről.

2200 Ft

Megrendelhető: phm.konyv[kukac]gmail[pont]com.


Tudós-Takács János: A hungarizmus alapjai   Második, javított kiadás!

Előadássorozat és a Keresztény világnézet és hungarizmus c. tanulmány

„Az első, amit le kell szögezni, hogy az egyes embereknek, a személyiségnek a legnagyobb tisztelete – szemben a marxizmussal – jellemez mindenféle nemzetiszocialista gondolatot. Egyes ember lát meg valamit, de a látnoki meglátás olyan, hogy utána annyira nyilvánvalóvá tudja tenni, hogy egy egész nép, egy egész nemzedék elfogadja, és így válik korszellemmé. Nem gazdasági okok miatt, mint ahogyan Marx mondja, nem a termelőerők fejlődése végett, hanem egyes, Isten által megihletett embereknek a zsenialitása az, amely utána szétárad és válik korszellemmé.

Nos, ezt látta meg Szálasi Ferenc, ezért áldozta fel a földi karrierjét, és lett viszont sokkal inkább nagy, sokkal inkább példátlan. Macartney angol történész megfogalmazása szerint embert még nem gyűlöltek annyira, mint őt, de embert nem szerettek még úgy sohasem a hívei, mint őt. És ebből a szempontból azt kell mondanunk, hogy annak a személynek az ideológiájáról fog szólni ez az előadássorozat, aki valóban ilyen szempontból példátlan a világtörténelemben. Még Adolf Hitlerrel összehasonlítva is, aki ellen példátlan ellenséges kampány folyt; a saját országában elmondható, Magyarországon belül, hogy nem volt az egész magyar történelem folyamán olyan személy, aki ennyire gyalázatnak lett volna kitéve, de nem volt egyetlen olyan személy sem, akit a követői ennyire a legnagyobb tisztelettel, odaadással, szeretettel öveztek volna körül. Nem létezik a magyar történelemben még egy ilyen személy. Ezt az utóbbit ugyan kevésbé ismerik, de ismerve az emigráció történetét, ismervén a média által halálra ítélt, elhallgatott személyiségeket, elmondható, hogy a legnagyobb gyűlölet és a legnagyobb szeretet ennek a személynek szólt az egész magyar történelemben."

218 oldal, puhakötésű

1500 Ft

Megrendelhető: phm.konyv[kukac]gmail[pont]com.


Retkes Tamás: Budapest hősei

Történelmi kalandregény.

„A főhadnagy tagja volt az egyik utolsó ludovikás évfolyamnak, és mint ilyen, nem volt hozzászokva az efféle hangnemhez. Meglepettségében úgy felhúzta mindkét szemöldökét, hogy az arisztokratikus külsőt biztosító monoklija leesett. Még hogy vele egy ilyen alantas félkatona így beszéljen! Az első meglepetést követően legott elöntötte a pulykaméreg.
– Mégis ki az öhdög maga? Hendfokozata? Csapatteste?
Laci elfojtott egy mosolyt, mivel nem hallott még raccsoló beszédet, és illedelmesen felelt:
– Zalaváry László pártszolgálatos vagyok a Fegyveres Nemzetszolgálattól. Ezekhez a derék honvédekhez a véletlenek hosszú során csapódtam a testvéreimmel, és együtt vettük fel a harcot az ellenséggel szemben. Kommandós akcióra is vállalkoztunk, minek következtében sikerült ezt az orosz foglyot ejtenünk. A társai elestek a tűzharcban, bár egyikük sebesülten került a kezünkbe, és út közben hunyt el. Ezek a bűnözők pedig régóta halásznak a zavarosban, rontván ezzel Pártunk és Mozgalmunk jó hírét, továbbá gyengítik a városi védelem erőit."

401 oldal, puhakötésű

2500 Ft

Megrendelhető: megrendeles[kukac]szsz-mka[pont]hu

A szállítás postai utánvéttel, illetve ajánlott levélként feladva történik. A postaköltség utánvét esetén 2620 Ft (!), ajánlott küldemény esetén 1000 Ft - ez utóbbi esetben előre utalást kérünk az Alapítvány 11704007-20208970 számú bankszámlájára (a könyv ára + postaköltség, mindösszesen 3500 Ft, ennek beérkezése után tudjuk postázni a könyvet). Budapest területén lehetőség van személyes átvételre is, a 2-es (piros) metró vonalán, előre egyeztetett időpontban, ez esetben természetesen nincs postaköltség.

Kapható még az alábbi üzletekben:
Győr: Szkítia, Pálffy u. 9.
Sopron: Szkitianosz, Előkapu u. 5.
Szolnok: Szkítia-Avantgard, Baross u. 24.
Keszthely: Roll Hungary Kft., Murvás út 4.

 


Domokos Endre János: Iránytű I.
Kulturális forradalom - a nyugati kultúra alkonya

Világnézeti tanulmány.

„Úgy változtatták meg a rendszert, hogy közben maguk is részévé váltak, s ideológiájukat a megszerzett előnyök megtartásának és ezzel a
rendszer stabilizálásának szolgálatába állították. Szemléletes példa erre az 1968-as párizsi diáklázadás beszédes nevű vezetője, a gyermekek nagy barátja, Daniel Cohn-Bendit, aki most az Európai Parlament zöld frakciójának vezetőjeként osztja az ész, és védi a rendszert, amely ellen annak idején az utcára vonult. A frankfurtiak által áhított »forradalom« elmaradt ugyan (ez ugyanis a legcsekélyebb mértékben sem állt a hatalom érdekében), viszont a kulturális marxizmus beépült a liberális demokráciába – akaratlanul is igazolva ezzel Marcuse azon tételét, miszerint a rendszer képes magába integrálni a rendszerkritikát, az ellentéteket. A »nagy elutasítás« a rendszer része lett, a lázadók által létrehozott »új értékek, új szükségletek« pedig a modern »szekuláris« állam erkölcsi és szellemi alapjai. A kulturális marxizmus tehát – a nyugati keresztény kultúra háttérbe szorításával és a „»humanizmus«, valamint a »politikai korrektség« filozófiai alapjainak lerakásával – paradox módon azon társadalmi rend ideológiai támasza lett, amelynek elpusztítására egykor létrehozták.”

55 oldal, puhakötésű

500 Ft

Megrendelhető: phm.konyv[kukac]gmail[pont]com.


Domokos Endre János: Iránytű II. - Az idők jelei

Világnézeti tanulmány.

„Természeti csapások, háborúk, éhínségek és járványok eddig is voltak, gyakorlatilag végigkísérték az emberiség történelmét. Honnan tudhatjuk, hogy a napjainkban zajló és eljövendő katasztrófák valóban az »idők jelei«? Ennek eldöntéséhez az egyes eseményeket nem önmagukban, egymástól elszigetelten, hanem összességükben, a belátható időn (néhány évtized, legfeljebb egy évszázad) belül lezajló, hasonló horderejű eseményekkel összefüggésben kell szemlélnünk. »Mai felfogás szerint nem lehet történeti egymásutánról beszélni, mert ezek csak azt a folyamatot jelzik, illetve olyan eseményeket jeleznek, amelyek a történelem során az Egyház sorsát kísérni fogják« Tehát nem az egyes rendkívüli események, hanem azok meghatározott, egy irányba mutató láncolata az, ami számunkra az üzenetet, a figyelmeztetést hordozza. Az előadottak alapján a következő jellemzők együttes fennállása esetén feltételezhetjük, hogy esetleg apokaliptikus előjelekkel van dolgunk: számottevő népességet érintő, esetleg globális következmények; az adott jelenség gyakorisága és intenzitása a vizsgált időszakban látványosan növekszik, és/vagy a tárgyidőszak előtt nem tapasztalt, példátlan jelenségről van szó; a vizsgált jelenség más, tárgyunk szempontjából fontos események okozója (pl. az éhínségnek, járványoknak a klímaváltozás) vagy következménye (pl. a háborúknak újabb éhínségek, járványok); a tárgyidőszakban más, a fenti feltételeknek is megfelelő, a kinyilatkoztatásban megjövendölt események is megfigyelhetők (pl. természeti csapásokkal párhuzamosan politikai, társadalmi, spirituális változások).

Mindezek segítségével – az emberiség eddigi történelmét, pusztuló világunkat, hitét vesztett, öngyilkos fajunkat mintegy a végtelen felől szemlélve – talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, kivel (vagy mivel) is állunk szemben, mi és miért történik velünk és világunkkal: mindennek oka és célja van."

92 oldal, puhakötésű

800 Ft.


 

 

Kitartás.net